Skarp övning för Norrbottensbataljonen

KRIGSFÖRBANDSÖVNING 2017

I samband med den internationella flygövningen ACE, Arctic Challenge Exercise, genomförde merparten av Norrbottensbataljonen sin krigsförbandsövning vid flygbasen F 21 i Luleå. Övningens huvudsyfte bestod av skarpa uppgifter; bevaka och skydda basen och dess närområde.

Patrullerande styrkor inne på flygbasområdet.
Patrullerande styrkor inne på flygbasområdet.
Patrullerande styrkor inne på flygbasområdet. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
”Väldigt bra övning, bra för personalen. I vanliga fall vill man att det ska hända mycket, men nu när det är skarpt läge vill man inte att det ska hända så mycket. Då vill man ha det lugnt så man kan lösa uppgiften på ett tryggt sätt” säger kompanichef Urban Eichwurzel.
”Väldigt bra övning, bra för personalen. I vanliga fall vill man att det ska hända mycket, men nu när det är skarpt läge vill man inte att det ska hända så mycket. Då vill man ha det lugnt så man kan lösa uppgiften på ett tryggt sätt” säger kompanichef Urban Eichwurzel. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Sergeanterna Per-Olof Nilsson, gruppchef, Bert Holmström, plutonchef och skyttesoldat Mikael Boman framför transportplanet Hercules. ”Efter värnplikten tyckte vi att det var mycket neddragningar inom försvaret och man vill ju kunna bidra med nånting, göra en insats, därför är vi med i hemvärnet. Vi har en enorm sammanhållning, vi har kul tillsammans och samtidigt har vi fokus på att lösa skarpa uppgifter”.
Sergeanterna Per-Olof Nilsson, gruppchef, Bert Holmström, plutonchef och skyttesoldat Mikael Boman framför transportplanet Hercules. ”Efter värnplikten tyckte vi att det var mycket neddragningar inom försvaret och man vill ju kunna bidra med nånting, göra en insats, därför är vi med i hemvärnet. Vi har en enorm sammanhållning, vi har kul tillsammans och samtidigt har vi fokus på att lösa skarpa uppgifter”. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Norrbottensbataljonen.
Norrbottensbataljonen. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
”I år är det 40 år sedan jag muckade. Efter det var jag frivilligt stationerad på F 21:s luftbevakning. När det blev nedlagt gick jag över till hemvärnet. I natt har jag stått uppe på kullen här bakom i tjugo sekundmeter, i regn och blåst. Men jag tycker att övningen har gett mycket i och med att vi är i ett skarpt läge” säger Roger Persson, bevakningssoldat.
”I år är det 40 år sedan jag muckade. Efter det var jag frivilligt stationerad på F 21:s luftbevakning. När det blev nedlagt gick jag över till Hemvärnet. I natt har jag stått uppe på kullen här bakom i tjugo sekundmeter, i regn och blåst. Men jag tycker att övningen har gett mycket i och med att vi är i ett skarpt läge”, säger Roger Persson, bevakningssoldat. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Rikshemvärnschefen, generalmajor Roland Ekenberg övervakar sambandsutbildningen.
Rikshemvärnschefen, generalmajor Roland Ekenberg övervakar sambandsutbildningen. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Nyhet för i år är att hemvärnssoldater utbildas på granatkastare i Boden.
Nyhet för i år är att hemvärnssoldater utbildas på granatkastare i Boden. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Rikshemvärnschefen, generalmajor Roland Ekenberg inspekterade utbildningsmomenten under övningen.
Rikshemvärnschefen, generalmajor Roland Ekenberg, inspekterade utbildningsmomenten under övningen. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Noggrannhet.
Noggrannhet. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Nöjda med övningen och de nya utbildningarna. Major Kalle Olsson, chef för Norrbottensgruppen och generalmajor Roland Ekenberg, rikshemvärnschef.
Nöjda med övningen och de nya utbildningarna. Major Kalle Olsson, chef för Norrbottensgruppen och generalmajor Roland Ekenberg, rikshemvärnschef. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten

Under den tre veckor långa krigsförbandsövningen delades bevakningsuppgifterna upp mellan bataljonens fyra kompanier. Årets övningsverksamhet skiljer sig från tidigare år genom att bataljonen samtidigt löste en skarp uppgift. Första kompaniet ryckte in en vecka innan övningen ACE. De förberedde området inför den skarpa uppgiften, bland annat genom att sätta upp bevakningsutrustning och planera patrullslingor.
– Vi har genomfört liknande övningar tidigare, med lös ammunition, men i år var det skarpt läge och då måste vi vara ytterst noggranna när det gäller vapenhantering med mera, säger kompanichef Urban Eichwurzel.

Bataljonen samverkade med flygbasens egna bevakningsstyrkor. Tillsammans delade de ansvaret för posteringar, fordonsrondering, hundpatruller och så kallade hotspots, områden som bedömdes vara i behov av att förstärkas med hårdare kontroller.
– Jag vill berömma förbanden som är stationerade här över tid. De har varit ett väldigt stöd för hela bataljonen och de verkar nöjda med hur vi i hemvärnet löst våra uppgifter, berättar kompanichef Urban Eichwurzel.

Utbildning och chefsbesök

Under årets övning  genomfördes även en hel del utbildning, bland annat flygbas-, objekts-  och kompletterande skyddsvaktsutbildning. Nytt för i år var även understödsskolor i Boden för granatkastare, kulspruta och minröjning. Eleverna på dessa utbildningar ingår i fristående funktionsplutoner och  tillhör inte något kompani. De svarar direkt under MRN, Militärregion Nord, men utbildas genom Norrbottensgruppen.
– Vi har nyrekryterat, så det här är deras första övning. De har sedan tidigare någon form av utbildning inom indirekt eld och vi har kört kompletterande utbildningar under två helger innan den här övningen. Deras utbildning kommer sedan att fortsätta under hösten vid nästa övningstillfälle. Samtidigt så inspekterar rikshemvärnschefen I 19 och de här veckorna inspekteras Norrbottensbataljonen, berättar major Kalle Olsson, chef för Norrbottensgruppen.

– Vi följer alla hemvärnsbataljoner, antingen jag personligen eller mina medarbetare från rikshemvärnsavdelningen eller personal från Hemvärnets stridsskola. Jag har varit nere på F 21 och diskuterat med flottiljledningen kring övningen som genomförts. Det blev mycket beröm till hemvärnsförbandet, det tycker jag är jätteskojigt. Nu har jag glädjen att få se granatkastarutbildningen i Boden. Som artillerist är det alltid ett nöje att se utbildning i indirekta eldsystem. Det är mycket positiva människor här med bra bakgrund, så det här kommer att bli alldeles utmärkt och jag ser fram emot kommande skarpskjutning, säger rikshemvärnschefen, generalmajor Roland Ekenberg.