Medarbetare vid Luftstridsskolan medaljeras

Överbefälhavare Micael Bydén har den 8 maj 2017 fattat beslut om tilldelning av ett antal väl förtjänta krigsdekorationer och förtjänstmedaljer. Medaljceremoni kommer att ske i samband med veterandagen den 29 maj. Kapten Staffan Bartholdson vid Luftstridsskolan tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver, utan svärd.

Kapten Staffan Bartholdson Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

Flygolyckan i Sveg

Kapten Staffan Bartholdson, helikopterflyglärare vid 3 division på Flygskolan i Malmslätt, var andrepilot i den helikopter 15 som under mörkerflygträning utanför Sveg den 3 februari kl. 19.00 kolliderade med en tjädertupp. Helikopterpiloten som hade kommandot vid tillfället skadades allvarligt då fågeln spräckte rutan och kom in i kabinen och träffade piloten i ansiktet.

Staffan tog sekundsnabbt över kommandot över helikoptern som vid olyckstillfället flög mellan 180 till 200km/timme på mycket låg höjd i mörker. Han fick direkt kontroll över den kaotiska situationen och lyckades snabbt landa helikoptern. Hans skicklighet räddade med stor sannolikhet livet både på honom själv och den skadade kollegan.

Motivering

”Kapten Staffan Bartholdson, Borensberg, tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver, utan svärd, för rådigt ingripande och med förträfflig yrkesskicklighet, under kaotiska förhållande med stor sinnesnärvaro och handlingskraft, landat en helikopter efter en luftkollision, och därigenom räddat både liv och materiel i samband med olyckan i Sveg, Sverige 2017-02-03”.

Vi gratulerar med stolthet till utmärkelsen.