Framtidens plutonchefer och instruktörer

FOK - Förberedande officerskurs

Den tre månader långa förberedande kursen för blivande officersaspiranter är nu inne på sin fjärde vecka på jägarbataljonen i Arvidsjaur. Fyra av de sju eleverna har sökt och blivit antagna till specialistofficersutbildningen och tre elever har sökt till officersprogrammet och väntar nu på sina antagningsbesked.
– Det är en bra blandning av ålder, kön och erfarenheter. Vissa är nyinkomna direkt efter rekryten, några har jobbat som hjälpinstruktörer och några har varit anställda som gruppchefer, berättar kapten Håkan Jorsell, tillika kurschef.

FOK Arvidsjaur 2017
FOK Arvidsjaur 2017
Kursledare kapten Håkan Jorsell till vänster med eleverna Arvid Öhrn Björkvall, Oscar Sandström, Frej Sjöbo, Malin Johansson, Jarmo Van Noord och Joel Almberg. Daniel Hedblom saknas på bilden. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Orderträning med terrängmodell.
Orderträning med terrängmodell. Foto: Håkan Jorsell/Försvarsmakten
FOK-elev håller i fältfys med GU.
FOK-elev håller i fältfys med de nyinryckta rekryterna. Foto: Håkan Jorsell/Försvarsmakten
FOK-elev genomför trupputbildning med GU i kniv-såg-yxa.
FOK-elev genomför trupputbildning med nyinryckta rekryter i hur man hanterar kniv såg och yxa. Foto: Håkan Jorsell/Försvarsmakten
FOK-elev genomför trupputbildning med GU av enmanstält.
FOK-elev genomför trupputbildning med nyinryckta rekryter och demonstrerar hur man hanterar ett enmanstält. Foto: Håkan Jorsell/Försvarsmakten
FOK-elev genomför trupputbildning av GU avseende vapenvård i fält.
FOK-elev genomför trupputbildning med nyinryckta rekryter avseende vapenvård i fält. Foto: Håkan Jorsell/Försvarsmakten

Förberedande officerskurs, FOK, är åter en realitet vid jägarbataljonen i Arvidsjaur. Kursen har antagit ett antal olika former sedan värnpliktstiden innan det nya skolsystemet infördes och skolorna började med central antagning. I Arvidsjaur har det inte genomförts FOK-utbildning på över fjorton år, men nu har kursen återuppstått i sin ursprungliga skepnad. Alla förband ska från och med i år genomföra kursen med de elever som genomfört godkänd grundutbildning och som har för avsikt att läsa vidare till officer. Ett välkommet och positivt beslut som baserats på de krav skolorna ställer på sina framtida elever.

Orderträning. ”Jag vill jättegärna komma tillbaka till förbandet efter min specialistofficersutbildning och arbeta i en grundutbildningspluton och praktisera det jag lärt mig teoretiskt i skolan”, säger Malin Johansson.
Orderträning. ”Jag vill jättegärna komma tillbaka till förbandet efter min specialistofficersutbildning och arbeta i en grundutbildningspluton och praktisera det jag lärt mig teoretiskt i skolan”, säger FOK-eleven Malin Johansson. Foto: Håkan Jorsell/Försvarsmakten

Syftet med kursen är att alla elever som söker eller redan har antagits till specialistofficersutbildning  eller till officersprogrammet ska ha möjlighet att komma in på skolorna med så bra förutsättningar som möjligt för att tillgodogöra sig sina framtida studier på bästa sätt. Genom gemensamma utbildningsmål och riktlinjer förbereds eleverna att hålla en jämn nivå inför kommande officersutbildning. Eleverna ska efter kursen ha uppnått grundnivån, som är gruppbefälsutbildning, samtidigt som de får en meningsfull tjänstgöring med inriktning mot framtida befälsyrken. Exempelvis att man efter godkänd grundutbildning arbetat som soldat under ett år, sedan söker skola och då få möjlighet att växla upp och bli gruppbefäl.

PRAKTISKT LEDARSKAP

Det är främst tre ämnen som avhandlas under kursen; förberedelser av övningsplaner, trupputbildning samt skarp truppföring av de jägarrekryter och jägarförstärkningsrekryter som nyligen ryckt in. Eleverna genomför även en del formella utbildningar, allt från förarbevis för minibuss och tungt släp till handgranatskast och kulspruteutbildning på Ksp m/58. Färdighetskunskaper som skolorna ställer men som den enskilde eleven eventuellt inte fått med sig under sin tid som rekryt.

Eleverna får även chansen att i fält utbilda de nya rekryterna i grundläggande soldatkunskaper; sätta upp tält, använda yxa och såg samt vårda sitt vapen med mera.
– Mycket av det är kopplat mot hur stridsvärdet upprätthålls ute i fält. Det kan handla om preventiv medicin, hur man tejpar fötter och sånt, samtidigt som FOK-eleverna får utöva praktiskt ledarskap, säger kapten Håkan Jorsell.

Kursen fokuserar också mycket på personliga färdigheter; eleverna har gemensam fysträning tre gånger i veckan och de ligger just nu i hårdträning inför kommande mästerskap i skytte och orientering.
– De stora bitarna handlar om att eleverna ska bli trygga i sig själva och hitta sin ledarstil, få smak för jobbet. Hur funkar det att vara officer? Nu har de chansen att känna på det utan några större krav, säger kapten Håkan Jorsell.