Närmare verkligheten är svårt att komma

Idag inleds övningsscenariot i den multinationella stabsövningen Combined Joint Staff Exercise, CJSE 17, i Enköping, Karlskrona och Uppsala. Över 1 200 personer från 24 olika nationer ska samarbeta över nationsgränserna och övas både taktiskt och operativt.

Bengt Axelsson framför en rad med flaggstänger.
Bengt Axelsson framför en rad med flaggstänger.
Brigadgeneral Bengt Axelsson är övningsledare för CJSE för sjunde gången. Foto: Leah Jorsell/Försvarsmakten

— Samarbetet över gränserna är oerhört viktigt, och jag är glad och stolt över att få vara en del av övningskonceptet med både CJSE och Viking-övningarna, för vi gör något som många andra länder inte klarar av, säger övningsledaren brigadgeneral Bengt Axelsson.

Årets ledningsträningsövning är en generalrepetition och är en viktig pusselbit för både Ledningsregementet (LedR) och för kommande övning Viking 18 nästa år.

— Det måste finnas ett koncept som håller oavsett hur många deltagare det blir. Därför är det extra viktigt att infrastrukturen, tekniken, mat, boende och allt annat runt omkring fungerar som det ska, säger han.

Övningen genomförs i samarbete mellan Försvarsmakten och Försvarshögskolan, men även med andra civila aktörer. Ansvaret för planeringen ligger hos Ledningsstridsskolan (LedSS) på Ledningsregementet.

Förmågan att öva viktigt för Sverige

— Det är viktigt att vi har förmågan i Sverige att själva kunna planera och genomföra en stor övning om vi ska kunna hantera viktiga situationer som uppstår. Klarar vi inte av det så tror jag inte heller på vår förmåga att hantera stora insatser, så det hänger ihop. Vi ska så långt som möjligt försöka åstadkomma en förmåga, och med den här typen av stabsövningar kommer vi inte närmare verkligheten än så, säger Bengt Axelsson.

Det är många nationer med många erfarna elever och officerare på plats. Många har erfarenheter från NATO-ledda insatser och andra har värdefulla språkliga kunskaper.  Ett mycket givande samarbete är det mellan Sverige och Finland. Inom ramen för övningen finns det två skarpa enheter med från Finland, Swedish-Finnish Navy Task Group och Amphibious Task Unit.

— Förväntningarna är många, och självklart att vi ska leva upp till de övningsmål som finns. Jag vill att alla som kommer hit gör det för att de vill utvecklas. Jag förväntar mig också att det knyts många nya personliga kontakter utanför tjänsten, att folk trivs och har kul tillsammans, avslutar Bengt Axelsson.