Dikeskörning under övning på Skövde övningsfält

Under den pågående övningen på Skövde övningsfält inträffade vid 14-tiden i dag en dikeskörning.

Ett stridsfordon 90 skulle vända på en smal väg och backade då ner i diket. Stöten när vagnen träffade dikeskanten  gjorde att en i besättningen fick nacksmärtor.

Han omhändertogs på plats av en sjukvårdsgrupp och bedömningen gjordes att han behövde transporteras till sjukhus varvid det tillkallades ambulans. Ett av befälen på plats medföljde till sjukhuset.

Den skadade är rekryt vid regementet och har själv ringt och meddelat sina anhöriga. De övriga tre i besättningen (en officer och två soldater) är oskadda och kvarstannar i övningen.

Uppdaterat 170424 kl.19.03
Rekryten är utskriven från sjukhuset.