Samövning för att öka vår ubåtsjaktförmåga

WASA är inte enbart namnet på vårt förmodligen mest kända örlogsfartyg, utan även namnet på den pågående ubåtsjaktövningen i mellersta Östersjön. Den här veckan övar svenska marina förband tillsammans med ett amerikanskt flygplan med ubåtsjaktförmåga.

Det amerikanska flygplanet av typen P-8A Poseidon landande för första gången i Sverige den 26 mars 2017 för att delta i övningen WASA III. Tillsammans med svenska fartyg övar man under veckan ubåtsjakt mot en svensk ubåt.
Det amerikanska flygplanet av typen P-8A Poseidon landande för första gången i Sverige den 26 mars 2017 för att delta i övningen WASA III. Tillsammans med svenska fartyg övar man under veckan ubåtsjakt mot en svensk ubåt.
Det amerikanska flygplanet av typen P-8A Poseidon landade för första gången i Sverige den 26 mars för att samöva tillsammans med svenska fartyg i en ubåtsjaktövning. Flygplanet är utrustat för att kunna genomföra bland annat ubåtsjaktuppdrag. Foto: Brian O`Bannon/ U.S Navy
Det amerikanska flygplanet P-8A Poseidon på Ronnebys flygplats. Flygplanet är en gammal Boeing som byggts om till en avancerat patrullflygplan.
P-8A Poseidon är ett så kallat Maritime Patrol Aircraft och är framtaget för att patrullera i kustområden. Flygplanet är utrustat med torpeder, sjunkbomber och sonarbojar för ubåtsjakt. Foto: Brian O`Bannon/ U.S Navy
HMS Helsingborg och HMS Visby förtöjda på Berga.
HMS Helsingborg och HMS Visby är två av flera fartyg som deltar i ubåtsjaktövningen WASA III. Fartygen har tillfälligt under övningen fått resurstillskott av finska ubåtsjaktofficerare som deltar för att ta lärdom av samövningen med den amerikanska flottan. Syftet med övningen är att stärka ubåtsjaktförmågan tillsammans med andra nationer. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten

Under klarblå himmel landade i veckan ett flygplan av typen P-8A Poseidon i Ronneby. Flygplanet tillhör Patrol Squadron 16 och är en del av USA:s sjätte flotta. P-8A är ett havsövervakningsplan, ett mångsidigt flygplan med förmåga till bland annat ubåtsjakt, ytstrid och elektronisk krigsföring.

41.korvettdivisionen leder den pågående ubåtsjaktövningen där fokus ligger på att öka den operativa förmågan tillsammans med andra nationer. Förutom samövningen med det amerikanska flygplanet har de svenska fartygen även fått tillfällig förstärkning bestående av finska ubåtsjaktofficerare. Detta möjliggör kompetensutveckling för ubåtsjaktspersonalen i både Sverige och Finland, där det redan idag finns ett fördjupat militärt samarbete med.

Flygande system är ett viktigt komplement till fartygen vid ubåtsjakt då de snabbt kan övervaka stora områden. Det är även betydligt svårare för en jagad ubåt att upptäcka närvaron av ubåtsjagande flygplan och helikoptrar.

Tillsammans blir vi starkare

Det finns ett tydligt mål med all övningsverksamhet. Försvarsmakten vill bli starkare och öka förmågan. Ubåtsjaktövningen WASA III är ett exempel på hur man kan stärka förmågan genom att öva tillsammans med andra nationer. Genom övningen lär man sig att använda varandras resurser och förmågor för att tillsammans bli bättre. Den amerikanska flottan har sett fram emot samarbetet och innan övningen startade sa kommendörkapten Miguel Martinez, som är chef för Patrol Squadron 16:

- Vi ser fram emot den här ubåtsjaktövningen mellan Sverige och USA, som vi hoppas kan bli ett startskott till ytterligare övningar i framtiden.