Polsk förstärkning till NNSC

Polen, en av de utvalda nationerna till NNSC sedan insatsen etablerades 1953, förstärkte i februari NNSC på plats i Sydkorea.

Polska officerare tillsammans med bland andra sydkoreansk militär vid gränsområdet mot Nordkorea. Foto: NNSC

Sedan 90-talet har Polen inte haft någon permanent NNSC-representation på plats i Korea. Landet har dock som formell medlem i NNSC med jämna mellanrum deltagit i kommisionens arbete och gjort regelbundna besök utan att ha varit direkt involverade i det operativa arbetet.

Efter en genomförd översyn under 2016, av hur NNSC skall utföra sina uppgifter, öppnades möjligheter för den polska delegationen att mer aktivt delta i och stödja det operativa arbetet på plats i Korea. Två polska officerare tjänstgjorde nyligen under en vecka vid NNSC i Korea. Under denna tid fick de en detaljuppdatering aseende hur NNSC uppgifter genomförs. De deltog även, tillsammans med de svenska och schweiziska operationsofficerarna, i NNSC dagliga verksamhet avseende utbildning av sydkoreanska forband och inspektioner i den demilitariserade zonen. Planen är att det polska stödet kommer att genomföras ett par gånger per år.

− Att Polen som en av NNSC-nationerna nu på ett mer påtagligt och praktiskt sätt deltar i och stödjer det operativa arbetet här på plats är mycket positivt. Vi planerar redan för deras nästa stödinsats som kommer att ske preliminärt någon gång efter sommaren, säger generalmajor Mats Engman som är chef för den svenska delen av NNSC.