En kombination av frivillighet och plikt

Försvarsmaktens personalförsörjning

Regeringen har beslutat att totalförsvarspliktiga kvinnor och män återigen ska vara skyldiga att fullgöra mönstring respektive grundutbildning med värnplikt.

150817 GMU-inryck för F 21 och Helikopterflottiljens blivande soldater (59 till F 21 och 7 till Hkpflj). 66 rekryter från hela Sverige. Rekordmånga tjejer påbörjar GMU på F 21 (41 %) mot snittet i FM som 2014 var 17 %
Inventering av personlig utrustning.
150817 GMU-inryck för F 21 och Helikopterflottiljens blivande soldater (59 till F 21 och 7 till Hkpflj). 66 rekryter från hela Sverige. Rekordmånga tjejer påbörjar GMU på F 21 (41 %) mot snittet i FM som 2014 var 17 %
Inventering av personlig utrustning.
Inryckning till den grundläggande militära utbildningen vid F 21 sommaren 2015. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

− För att kunna möta ett förändrat omvärldsläge finns ett behov av att bredda möjligheterna att rekrytera blivande gruppbefäl, soldater och sjömän. Det ärpositivt att vi nu får en personalförsörjning som kan anpassas till behov och läge, säger Försvarsmaktens personaldirektör Klas Eksell.

20161101 Stockholm HKV Försvarmaktens Perss dir, Klas Eksell
Klas Eksell är Försvarsmaktens personaldirektör. Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten

Försvarsmaktens behov styr hur många män och kvinnor som behöver genomföra militär grundutbildning varje år. De närmaste två åren behöver Försvarsmakten cirka 4 000 kvinnor och män som genomför militär grundutbildning. Det är sedan Totalförsvarets rekryteringsmyndighet som avgör hur många som ska kallas till mönstring.

− Vi tycker att ett nytt personalförsörjningssystem, där frivilligheten kombineras med plikt, är en bra grundförutsättning. Här är individens motivation en viktig faktor, säger Klas Eksell.

Beslutet innebär att alla delar av lagen om totalförsvarsplikt: mönstring, plikttjänstgöring i form av militär grundutbildning och repetitionsutbildning kan tillämpas igen. Redan 2010 togs beslut om att göra värnpliktslagstiftningen könsneutral, men det är först nu även kvinnor kommer att kallas till mönstring,

Beslutet gäller skyldighet att mönstra från den 1 juli 2017 och att fullgöra militär grundutbildning från och med den 1 januari 2018.