Goda grannar stödjer i öknen

Det är viktigt att alla funktioner är fullt bemannade för att Malistyrkan skall kunna verka som tänkt. För att sjukvårdsresursen inte skall få luckor i sin bemanning har kontingenten fått stöd av tre finska specialistläkare.

Den finska flaggan är precis hissad och kommer hänga tills det finska bidraget har lämnat. Foto: Michael Finta/Försvarsmakten
Kreu är motsvarande anestesiläkare på en traumaoperationsavdelning i Finland. Foto: Michael Finta/Försvarsmakten

Det är vanligt att se utländska uniformer på den svenska campen i Timbuktu. Besök och samverkan sker på daglig basis. Däremot kommer kontingenten att få se den finska uniformen konstant under en längre period. Det var i augusti 2016 som förbandet blev medveten att bemanningen inte täckte för under insatsperioden för den medicinska personalen. Ett samarbete inleddes med den finska kontingenten i Minusma som resulterade i att tre läkare skulle ingå i den svenska styrkan i Timbuktu.

Kari, Kreu och Ville är de tre läkarna som kommer understödja förbandet i åtta veckor. Under en fika berättar de om deras tidigare erfarenheter och hur det känns att vara på plats. Den stora aptiten för kaffe är något som båda nationerna delar.

– De var lättare att komma in och påbörja samarbetet än vad jag trodde. All utrustning ser likadan ut och heter samma sak. Däremot kan den skånska dialekten vara svår att förstå ibland, säger kirurgen Ville Vänni.

Under en rundvandring på campen pratas det både svenska, finska och engelska. Finlands högst rankade officer i Mali var med under den officiella överlämningen av personalen.

– Förberedelserna har fungerat bra mellan den finska och svenska kontingenten. Jag har fullt förtroende för de finska specialisterna och jag är glad att vi kan hjälpa Sveriges insats i Minusma. Jag är säker på att det goda samarbetet mellan nationerna kommer fortsätta i samma goda anda som det har gjort tidigare. Vi har tidigare erfarenhet från tidigare missioner som Afghanistan, säger major Ilkka Mäki-Ullakko, senior national representative. Besöket avslutas med att den finska flaggan hissades för att vaja i vinden under läkarnas tjänstgöringsperiod.

Kari är en av de tre läkarna som stöttar den svenska kontingenten. Foto: Michael Finta/Försvarsmakten
Finland i Minusma
  • Den 23 augusti 2013 beslöt Finlands president att landet skulle delta i Minusma med maximalt fem personer.
  • Den 9 oktober 2015 utökades mandatet till maximalt 20 personer.
  • Den finska personalen tjänstgör i Bamako och från och med nu i Timbuktu.
  • Utöver det militära bidraget deltar även deras polis i Minusma-insatsen.