Franskt statsluftfartyg bröt mot tillträdesförordningen

En fransk helikopter flög på morgonen den 1 februari vid två tillfällen in på svenskt territorium söder om Karlskrona utan erforderligt tillstånd vilket utgör en överträdelse av tillträdesförordningen. Överträdelsen varade sammanlagt fyra och en halv minuter.

Händelsen inträffade i samband med att helikoptern samövade med svenska enheter på internationellt vatten. Försvarsmakten har lämnat över en rapport om händelsen till regeringskansliet.