Äntligen fick en till blivande kvinnlig Gripenpilot sina vingar

RÄTTELSE
Vi har tyvärr i vår glädjeiver runt Lovisas vingexamen inte uppmärksammat att det finns ytterligare en kvinna som erhöll sina flygarvingar år 2004 efter genomförd grundläggande flygutbildning, GFU.
Vi beklagar djup detta misstag.
Hon fullföljde dock inte det andra steget i sin flygutbildning.

Kadett Lovisa Sandelin gratuleras av överstelöjtnant Anna Dellham efter examensflygningen Foto: Mats GyllanderIFörsvarsmakten
Flygplan och helikoptrar står uppställda för examensflygning Foto: Mats GyllanderIFörsvarsmakten
Kurs GFU/F 161 med inspekterande inför examensflygningen Foto: Jan Basilius/Försvarsmakten
Kurs GFU/H med inspekterande inför examensflygningen Foto: Jan Basilius/Försvarsmakten
Lovisa tar emot de efterlängtade vingarna av flygvapenchefen Mats Helgesson Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Glädjen med att få sätta vingarna på sin uniform går inte att missta Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Efter examensceremonin hade Lovisa fullt upp med att prata med flera media Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Det slutliga målet för Lovisas flygutbildning är att flyga JAS 39 Gripen Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Flygvapenchefen, generalmajor Mats Helgesson applåderar alla som inkluderas i Flygskolan examensceremoni Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Examenslunchen intogs omgärdat av mycket flygvapenhistoria på Flygvapenmuseet i Malmslätt Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
25 års jubilarer och hedersgäster samlade för examensceremoni Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten

För första gången på många år kan vi åter glädjas åt att en kvinnlig kadett ska bli stridspilot och flyga JAS 39 Gripen. Hon fick sina pilotvingar efter genomförd grundläggande flygutbildning, GFU vid vingexamen på Flygskolan i Malmslätt.

Torsdagen den 26 januari genomförde flygvapenchefen, generalmajor Mats Helgesson examensceremonin vid Flygskolan där årets 23 flygelever tilldelades respektive facktecknet för pilot och meterolog.

− Min väg in i Flygvapnet startade 2010 med att jag engagerade mig i flygvapenfrivilliga efter att ha besökt en flygdag, säger Lovisa.

Efter grundläggande militär utbildning, GMU och förberedande officers kurs, FOK har Lovisa genomfört tre terminer på Militärhögskolan Karlberg inom ramen för sin officersutbildning. Därefter påbörjade hon sin grundläggande flygutbildning på Flygskolan som omfattade ytterligare två terminer. Hennes första singelflygning, det vill säga att hon var färdig att prova på att flyga ensam utan flyginstruktör, genomförde hon i maj 2016.

Efter vingexamen återgår Lovisa och hennes kurskamrater till Karlberg för den sjätte och sista terminen av officersutbildningen. Till sommaren 2017 tar hon examen och utnämns till fänrik.

Hösten 2017 återvänder hon till Flygskolan för fortsatt flygutbildning som finns beskrivet nedan.

Ytterligare ett år senare kommer hon att påbörja sin utbildning på JAS 39 Gripen då på Skaraborgs flygflottilj, F 7 i Såtenäs.

− Att kunna minska sin egen stresströskel och uppleva en bra pedagogik stärker en, svarar Lovisa på frågan om vad hon tycker har varit bäst hitintills.

Kadett Lovisa Sandelin har under sin grundläggande flygutbildning haft mentorstöd delvis av Sveriges idag enda kvinnliga Gripenpilot, överstelöjtnant Anna Dellham.

Anna Dellham, som idag är chef för Statsflyget på Arlanda, en del av F 7 Transport- och Specialflygenhet, fick sina vingar i september 1991. Hon flög sedan AJS 37 Viggen på F 15 i Söderhamn och JA 37 på F4 på Frösön. Under en tid tjänstgjorde hon även som flyginstruktör för blivande stridspiloter. 2011 flög Anna in sig på JAS 39 Gripen. Hon arbetade då på Flygtaktiska Staben i Stockholm med utveckling av Flygvapnets stridsflygdivisioner.

Anna och Lovisa har hållit kontakten under Lovisas grundläggande flygutbildning - och det är något de gärna fortsätter att göra. 

− Lovisa är en toppentjej och det kommer att gå bra för henne, säger Anna.

Hennes råd till Lovisa är att vara sig själv, vara väl förberedd och ha roligt.

Sedan 1989 är samtliga yrkesbefattningar i Försvarsmakten inklusive stridspilot öppna för både kvinnor och män.

Vingexamen

Flygarvingen är en symbol och ett tecken på kvalitet hos en särskild grupp yrkesmän.

Att klara den grundläggande flygutbildningen, att lyckats ta examen och få vingarna på sin uniform är en milstolpe i en pilots karriär.

Examen omfattade denna torsdag sammanlagt 22 piloter och en meterolog.
8 elever skall flyga stridsflygplan, 3 stycken skall flyga transportflygplan och 11 elever skall flyga helikopter. En elev tilldelades meteorologmärke m/46 efter genomförd grundläggande flygutbildning för meteorologer.

− Det är en stor dag för flygeleverna, för Flygskolan och för Flygvapnet. De unga piloterna möter nu en framtid där Flygvapnets förmågor är högt prioriterade, säger flygvapenchefen Mats Helgesson.

Under översyn av ett stort antal anhöriga, vänner och blivande kollegor, med rätt parader och musik från Livgardets dragon musikkår fick ceremonin en fin inramning.

Flygutbildningen

De elever som ska flyga stridsflygplanet JAS 39 Gripen och transportflygplan, antingen C 130 Hercules eller Saab 340, har genomfört det som kallas grundläggande flygutbildning, GFU under ett år på Flygskolan i Malmslätt där de flugit skolflygplanet SK 60.

Eleverna som flyger helikopter har genomfört det som kallas grundläggande flygutbildning helikopter, GFU/H vid den tyska arméflygskolan i Bückeburg utanför Hannover i Tyskland.

Gemensamt för alla piloterna är att de har ytterligare utbildningar att gå igenom innan de placeras på någon av flygvapnets flygdivisioner runt om i Sverige. Beroende på vad man är inriktad på att flyga för något, så varierar tidpunkten när man placeras på en flygdivision.

Nästa flygutbildningsskede kallas grundläggande taktisk utbildning, GTU.
Då kommer piloterna att lära sig flyga mer avancerat taktiskt och stridsmässigt rätt. Även här beroende på vilken inriktning man har så är GTU lite olika lång och genomförs på Flygskolan i Malmslätt både för de som flyger flygplan och helikopter.

Försvarsmaktsmeteorologer

Meteorologernas koppling till flygtjänst är tydlig. För att kunna leverera bra väderprognoser krävs förutom den teoretiska bakgrunden också en förståelse för vad piloterna i luften ser och upplever i olika typer av väderfenomen. Meteorologtjänsten i flygvapnet innebär också ”väderspaning”, en typ av flygpass där de tillsammans med en pilot navigerar enligt förbestämda rutter för att skapa ett så bra underlag för sina kommande prognoser som möjligt.

25 års jubilarer

Vid varje vingexamen är det tradition att Flygskolan bjuder in den årskurs som tog examen för 25 år sedan och i år var det 28 stycken som erhöll flygförarvingar 1992 som var närvarande under torsdagens ceremoni.

En av 25 års-jubilarerna hade varit närvarande oavsett traditionen. Överstelöjtnant Andreas Dahlberg har kommit så långt att han nu är chef för Flygskolan i Malmslätt och ansvarig för all pilotutbildning i Försvarsmakten genomförs.

− Känslomässigt betyder den här dagen väldigt mycket, både som jubilar och chef för Flygskolan, säger Andreas Dahlberg.

Några viktiga ord på vägen

Flygvapenchefen, Mats Helgesson berättade i sitt tal under ceremonin hur han tydligt minns den 18 september 1986 när han själv tilldelades sina vingar.

Flygvapenchefen tecknade sedan en mycket tydlig överenskommelse med de nya piloterna genom att tydliggöra ett antal viktiga punkter.

− Vingarna ser jag som ett kontrakt eller avtal mellan mig i min roll som flygvapenchef och er som enskilda piloter. Det här är ett personligt avtal i förtroende mellan två människor.

Det är ett avtal som förväntar att ett mycket svårt jobb skall genomföras alltid på ett professionellt sätt, upplyste flygvapenchefen Mats Helgesson

Examenslunch i anrik miljö

Efter genomförd ceremoni kom nästa fina tradition i samband med vingexamen.
Att äta den gemensamma examenslunchen på Flygvapenmuseet i Malmslätt.
Det är en särskild upplevelse för unga flygare att inta sin examenslunch mitt ibland en massa fina gamla flygplan som alla berättar om en fantastisk svensk flyghistoria.

 

Ta del av ett par inslag från media på plats under vingexamen genom att klicka på länkarna nedan:

SVT Nyheter Öst: "Lovisa första kvinnan på 25 år som blir stridspilot"

24Corren: Nu får kadett-Lovisa sina pilotvingar