Operativ förmåga diskuterades i Sälen

Militär operativ förmåga består av en rad olika delar. Det handlar om materiel, personal, utbildning, övning, samarbeten, planering, logistik och en rad andra system.
- Även mod, vilja och laganda är avgörande för en försvarsförmåga och där är vi världsklass, säger Dennis Gyllensporre, chef för ledningsstaben vid Högkvarteret.

Paneldebatt om militär förmåga vid rikskonferensen i Sälen 2017.
Paneldebatt om militär förmåga vid rikskonferensen i Sälen 2017.
Från vänster: Pernilla Ström, moderator; Dennis Gyllensporre, chef för ledningsstaben vid Försvarsmakten; Christina Malm, generaldirektör Totalförsvarets rekryteringsmyndighet; försvarspolitisk expert Peter Nordlund, överingenjör FOI; utredare och försvarsdebattör Annika Nordgren Christensen och Lars Fresker, ordförande Officersförbundet. Foto: Josef Björnetun/Försvarsmakten
Dennis Gyllensporre vid paneldebatt om militär förmåga vid rikskonferensen i Sälen 2017.
Försvarsmaktens Dennis Gyllensporre, chef för ledningsstaben. Foto: Josef Björnetun/Försvarsmakten

Under temat "Hur når vi operativ förmåga" diskuterade förutom Dennis Gyllensporre, även Lars Fresker, ordförande Officersförbundet, Christina Malm, generaldirektör Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Annika Nordgren Christensen och försvarspolitisk expert Peter Nordlund, överingenjör FOI under ett seminarium vid Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen.

Panelen framhöll en rad olika delar som tillsammans kan höja den operativa förmågan.

Lars Fresker framhöll frågan om personalförsörjningen:
− Det vi är oroliga för är att det långa perspektivet att bygga operativ förmåga, med bland annat återinförandet av värnplikt, sker på bekostnad av här-och-nu-perspektivet - den nuvarande förmågan.

En central myndighet i personalförsörjningen är Totalförsvarets rekryteringsmyndighet där Christina Malm är generaldirektör. Hennes myndighet ska personalförsörja det militära försvaret men med ett utvecklat totalförsvar måste man även fundera vilken roll myndigheten har för det övriga totalförsvaret.
− Vi får inte glömma att personalförsörja totalförsvaret i övrigt och säkerställa bemanningen och kompetensen i andra viktiga myndigheter för det här är en helhet.

Försvarsmaktens Dennis Gyllensporre resonerade kring olika sätt att mäta förmågor i fråga om numerär, pengar eller materiel, men ville även framhålla andra delar:
− Vi har soldater, sjömän och chefer som håller den högsta klass man kan förvänta sig och det är också en förmåga.

Se hela seminariet på Folk och Försvars webbplats