ÖB höll anförande på Folk och Försvars rikskonferens

På måndagen var det dags för överbefälhavare Micael Bydéns anförande på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Han konstaterade att Försvarsmakten går på hög växel och tagit viktiga steg för att öka krigsdugligheten. Men han höll också upp ett varningens finger för det gap som uppstår jämfört med Rysslands förmåga på sikt.

ÖB Micael Bydén håller anförande på Folk & Försvars rikskonferens i Sälen.
ÖB Micael Bydén håller anförande på Folk & Försvars rikskonferens i Sälen.
ÖB Micael Bydén håller anförande på Folk & Försvars rikskonferens i Sälen. Foto: Josef Björnetun/Försvarsmakten

– Ett år in i försvarsbeslutet har vi levererat det som förväntats av oss – och mer ändå. Den tidigarelagda etableringen på Gotland och återinförandet av markbaserad kustrobot är inte bara exempel på hur vi med egen kraft skapar möjligheter och vidtar de åtgärder som krävs; de utgör också prov på vad som kan åstadkommas med direkt gripbara förband och en inriktande doktrin, sa ÖB Micael Bydén.

Han underströk dock att det tar tid och långsiktighet att bygga hållbar militär förmåga. Försvarsmakten har länge påtalat effekterna av att inte fullt ut kompenseras för kostnadsutvecklingen, framför allt ökade materielkostnader vilket innebär minskad köpkraft. Myndigheten arbetar ständigt med att hantera detta.

– Urholkningen innebär att jag med nuvarande inriktning inte har möjlighet att vidmakthålla alla de förmågor som krävs bortom 2020. De senaste årens stora ryska försvarssatsningar kommer att ge förmågeökningar de närmaste tio åren. Det innebär att de militära styrkeförhållandena förskjuts ytterligare. När vi dessutom beaktar den oförutsägbarhet som har präglat Rysslands agerande de senaste åren, drar jag slutsatsen att vi med tiden exponerar oss för allt större risker.

Läs hela anförandet här.