Nordiskt samarbete på 1940-talet

F 19 var benämningen på det svenska frivilliga flygförband som upprättades och verkade i Finland under finska Vinterkriget mellan Sovjetunionen och Finland 1939–1940. I dag har minnesceremonier genomförts för att hedra och minnas personalen och den insats de gjorde.

Ceremonin i Finland genomfördes vid F 19-monumetet vid sjön Olkkajärvi. Flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson lade ner krans från den svenska delegationen och Kamratföreningen F 21 tillsammans med kransbärare Julia Lindblom och ordförande för Kamratföreningen F 21 Lennart Holtrin. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
En minnessten för F 19 finns på F 21 där dagens andra ceremoni genomfördes. Tillträdande ställföreträdande flottiljchef Clas Nilsson höll ett tal om F 19:s insats. Här tillsammans med flottiljförvaltare Ulrik Danielsson som var kransbärare. Foto: Tommy Henriksson/Försvarsmakten
Den första kransen i Finland lades ner av finska flygvapnets representanter. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
En kort andakt hölls av den finske prästen. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson och chefen för flygflottiljen i Rovaniemi överste Mikko Kauppala. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Foto: Tommy Henriksson/Försvarsmakten
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
F 19-monumentet vid sjön Olkkajärvi i Finland. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Varje år den 12 januari hålls minnesceremonier för det svenska frivilliga flygförbandet som stred under finska Vinterkriget 1940. Minnesceremonierna genomförs samtidigt på två platser, vid monumentet vid sjön Olkkajärvi i Finland och vid minnesstenen på F 21 i Luleå. I dag var inget undantag. Flygvapenchefen, som under flygvapnets jubileumsår 2016 har besökt samtliga nedlagda flottiljer, var tillsammans med en svensk delegation i Finland för hedra och minnas F 19:s personal.

− Ceremonierna är viktiga, inte bara för mig utan även för Finland och Sverige. I dag har vi uppmärksammat F 19:s insatser under finska Vinterkriget, säger flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson.

Snabba insatser

Den 14 december 1939 gav Regeringen tillstånd att organisera det frivilliga flygförbandet som verkade i Finland under ledning av majoren Hugo Beckhammar. Sveriges första flygande snabbinsatsförband, F 19, var skapat och stred under divisen ”Finlands sak är vår”.

Efter förberedelser och basutbyggnad i norra Finland var förbandet redo att verka. 

Den 12 januari 1940 klockan 13.10 (finsk tid) startade den första anfallsstyrkan, bestående av fyra Hart och fyra Gladiator-flygplan. Flottiljchefen Beckhammar ledde själv flygföretaget från spanarsitsen i flygförare Mörns B4 Hawker Hart.

F 19 lyckades bryta det sovjetiska luftherraväldet och den sovjetiska framryckningen västerut på Sallafronten. F 19:s flygattacker nattetid medverkade till att fronten bokstavligen frös fast i den arktiska kylan.

Flygoperationerna genomfördes mellan den 12 januari till den 13 mars 1940, därefter avvecklades insatsen i Finland för att etappvis återgå till den förstärkta försvarsberedskapen i Sverige.

− Svenska insatsen i finska Vinterkriget i norra Finland gjorde att de finska resurserna kunde kraftsamlas till Karelska näset. Ett typexempel på hur man kan fördela uppgifter och resurser från två länder för att nå ett bra resultat, säger Mats Helgesson.