Hur implementerar man en FN-resolution?

Vilken förmåga har FN, och andra aktörer, att implementera en FN-resolution i ett insatsområde? Mandaten till insatserna blir breda och kraftfulla men klarar de som ska genomföra arbetet av jobbet?

Anders Silwer tog upp både utmaningar och styrkor med insatser inom FN-systemet. Foto: Josef Björnetun/Försvarsmakten

Under temat "Att implementera en FN-resolution" diskuterade en panel bestående av Anders Silwer, Försvarsmaktens produktionschef; Magdalena Tham Lindell, projektledare Folke Bernadotteakademin och Ann-Marie Orler, polismästare under sista dagen vid Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen.

Mycket av diskussionen kretsade kring FN-insatsen i Mali som haft stora problem med bland annat dåligt utrustade soldater. I Mali dödades 68 FN-soldater och över 300 skadades mellan 2013 och oktober 2016.

− Det man ska komma ihåg är att det som finns inom FN, och även Nato-insatser, är det som de bidragande länderna kommer med. De länder som kommer till FN i Mali kommer med sina soldater, chefer, värderingar och kultur.

Anders Silwer tycker att det svenska bidraget till FN-insatsen i Mali ändå har varit framgångsrikt.

− Det är stora utmaningar att verka i Afrika och i FN-miljön. Vårt styrkebidrag svarar mycket väl upp mot behoven som finns, ett väl kvalificerat förband. Vi har professionell personal både i perspektivet att genomföra strids- och utbildningsuppgifter men också i sitt sätt att uppträda.

Ann-Marie Orler talade om polisens insatser i FN-uppdragen genom åren och framhöll att det kan gå väldigt bra:
− Polismissionen i Östtimor var en framgångssaga. Där var huvuddelen av insatsen polisiär och den blev en stor framgång för FN.

Se hela paneldiskussionen på Folk och Försvars webbplats