En tillfällig bro i luften

Mat, post och kylcontainrar, totalt ska 36 ton transporteras i luften mellan Bamako och Timbuktu. Christoffer Tropp jobbar som transportsamordnare, så kallad movcon, och sammanhåller luftbron för att skapa de bästa förutsättningarna.

Flygplanet, modell TP84 har precis landat. Foto: Michael Finta/Försvarsmakten
”Planeringen höll” säger Christoffer som samordnade luftbron. Foto: Michael Finta/Försvarsmakten
Snabbt går det. På 25 minuter hinner flygplanet tömmas och lastas med all materiel. Foto: Michael Finta/Försvarsmakten
Platsen är Timbuktus flygplats inte långt ifrån Malistyrkans camp där ungefär 250 personer bor. Foto: Michael Finta/Försvarsmakten

På himlen syns en prick som sakta närmar sig flygplatsen. Ljudet från propellrarna dånar och snart landar transportplanet på landningsbanan. Ljudet blir allt starkare och starkare ju närmre planet kommer. Transportgruppen som ska lasta och ta hand om allt gods står uppställda och redo att påbörja luftbrons sista transport.

– Syftet med dagarna är att skapa en bro för logistik genom luften, därav namnet luftbro. Hercules-planet är en fiktiv bro mellan Bamako och Timbuktu för att transportera resurser och förnödenheter, säger Christoffer.

När flygplanet har stannat går Christoffer fram och pratar med flygpersonalen, han ger tummen upp och ur- och inlastningen kan påbörjas. Totalt är det 36 ton som flyttas under tre dagar. Innan själva tranporten måste planering av vikt, mått och hänsyn till farligt gods omhändertas. Men det gäller också att ha ett ekonomiskt tänkande och utnyttja transporten maximalt.

Funktionen Movcon står för movement controll och har som denna dag i uppgift att säkerställa att det finns tillräckligt med utrymme och att transporterna till och från destinationerna stämmer.

– Själva genomförandet är det roligaste. Det är nu jag får ett kvitto på planeringen och om den har gått bra eller dåligt.

Lassen går fram och tillbaka, allt är organiserat och går väldigt fort. Efter ungefär 25 minuter är planet både tömt och ilastat. Christoffer bockar av det sista på sina papper medan flygetplanets motorer slås på och gruppen lämnar platsen. På himlen blir flygplanet bara en prick när det lämnar och det försvinner lika snabbt som det kom.