”Vi är här för att leverera ett resultat”

Tiden börjar gå mot sitt slut för Mali 04. Många månaders arbete för förbandet och ett par års arbete för den svenska Malistyrkan som i sin helhet snart lämnas över till nästa rotation.

Under så kallade Long Range Recce Patrols åker såväl spanings- som understödsenheter, och självklart sjukvård, med för att möjliggöra återfyllnad under de långa patrullerna. Foto: Kalle Bendroth/Försvarsmakten
Packning och lastning av materiel för lufttransport. Logistiken är en av flera grundstenar för att kunna genomföra det arbete som spaningskompaniet bedriver. Foto: Kalle Bendroth/Försvarsmakten
Den svenska Malistyrkan tas oftast emot med leende och glada tillrop när de patrullerar. Foto: Kalle Bendroth/Försvarsmakten
Relationen med den maliska armén är mycket god. Något som är nödvändigt för att tillsammans fortsätta bygga upp Mali efter år av konflikt. Foto: Daniel Klintholm/Combat Camera/Försvarsmakten
FN-medaljen. Ett tecken på väl utfört arbete. Foto: Kalle Bendroth/Försvarsmakten
Sen ordergivning i fält under en längre patrull. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten
Åter på Campen. Camp Nobel är platsen där den svenska styrkan verkar men också platsen de utgår ifrån under patruller. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten

Det svenska bidraget till FN:s insats i Mali syftar ytterst till att de civila delarna av FN ska kunna verka i landet. Civila, militära och polisiära enheter från ett stort antal länder ska tillsammans öka säkerheten i det stora Mali.

Uppskattade

För den svenska underrättelseenheten har ett stort antal patruller genomförts, både i närområdet och längre bort. Syftet med patrullerna är främst att inhämta underrättelser som sedan analyseras och skickas till insatsens högsta ledning som beslutsunderlagsyfte för hur MINUSMA ska agera. Patrullerna gör också att den svenska styrkan visar stor närvaro i området vilket bidrar till ökad säkerhet. Detta har gjort svenskarna mycket uppskattade av civilbefolkningen.
– Det finns många syften med våra patruller. Först och främst löser vi vår huvuduppgift som är att inhämta underrättelser. Vår närvaro inverkar också positivt på säkerheten i området och har gett oss möjligheten att stödja den maliska armén och andra delar av de maliska myndigheterna som är ganska svaga och utsatta i de norra delarna av Mali. Det är den helheten som har gett resultat och det har varit väldigt uppskattat av MINUSMA, säger chefen för den svenska styrkan, överstelöjtnant Jonas Nilsson.

Under Mali 04 har ett stort antal kontakter knutits med olika aktörer och man har tagit alla tillfällen att med enkla medel hjälpa de civila delarna av FN att komma ut i området och till exempel distribuera av undervisningsmateriel till skolor i områden där skolmyndigheterna inte haft möjlighet att köra ut dem. Arbetet med att stärka kvinnors roll i fredsprocessen och genom att nätverka över etniska gränser är ett annat i raden av initiativ som den svenska styrkan hoppas ska leva kvar.

Civilt och militärt - integrerat

– MINUSMA är en insats där den civila och militära delen ska arbeta integrerat men där den civila delen faktiskt är överordnad den militära. Därför har vi haft ett brett samarbete med de civila FN-organisationerna och de andra militära enheterna. Vi patrullerat tillsammans med FN:s polisstyrka, UNPOL, vi har stött civila inrättningar bland annat med genderfrågor och arbetat för att vi långsiktigt ska ge en god grund för en fortsatt av implementeringen av fredsavtalet. Allt detta har indirekt eller direkt också ökat vår förmåga att inhämta information eftersom det skapar förtroende. I slutändan är vi här för att prestera ett resultat och det har vi gjort, säger Jonas Nilsson.

Tillsammans MOT GEMENSAMT MÅL

Samtidigt som patrullerna står i fokus så har finns det hela tiden en väl fungerande bas i bakgrunden som ger förutsättningarna för arbetet på fältet. Inne på Camp Nobel, liksom på Timbuktu flygplats och vid stödenheten i Bamako pågår hela tiden ett arbete för att understödja underrättelseförbandet. Logistik, sjukvård och planering av transporter och understöd är grundstenarna för att den svenska styrkan överhuvudtaget ska kunna genomföra sina uppgifter.
– Vi är många här som arbetat dygnet runt i ett halvår för att prestera det resultat vi nu ser. Vi har gjort det vi kan för att göra Mali till en bättre plats att leva på. I slutändan är målet att Mali ska kunna återgå till att kunna fungera som det gjorde innan konflikten bröt ut. Det är detta som vi och hela MINUSMA arbetar för, avslutar Jonas Nilsson.