Samverkan viktig del i Ledningsövning 16

Under den ledningsövning som Försvarsmakten genomfört har personalen i staben för Militärregion Väst deltagit. Fokus för övningen har varit att leda i kris och i samverkan med civila.
– Samverkan med våra civila myndigheter är en avgörande faktor i vår totalförsvarsplanering. Detta har under övningen fungerat mycket väl, säger Fredrik Ståhlberg, chef för Militärregion Väst.

Stabschef Agne Gustafsson och chefen för Militärregion Väst, Fredrik Ståhlberg, har lett staben som under övningen agerat under Högkvarterets insatsstab. Foto: Jessica Dahlberg/Försvarsmakten

Totalförsvarsplanering är en uppgift som staben för Militärregion Väst arbetar kontinuerligt med. Det genomförs allt ifrån möte på ledningsnivå mellan länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter till olika typer av samverkansövningar. Även under nästa års stora försvarsmaktsövning Aurora kommer samverkan inom ramen för totalförsvaret vara en viktig del.

Under den övning som Försvarsmakten nu genomfört så har förutom den fast anställda personalen reservofficerare och ledningsplutonen deltagit.

– Förmågan i vår stab är uppbyggd på att en del av personalen är reservofficerare och bara deltar vid övningar, säger stabschef Agne Gustafsson.

Ledningsplutonen, som består av hemvärnssoldater, har som uppgift att stödja staben så att alla olika delar fungerar.

– Ledningsplutonen har varit väldigt engagerade och är drivna i att skapa rätt förutsättningar för att vi i staben ska kunna fokusera på våra uppgifter, avslutar stabschef Agne Gustafsson.