I kompassens alla riktningar

Efter ännu en längre operation rullar de svenska galtarna in en och en genom grinden till Camp Nobel. Direkt börjar vård av all materiel som varit ute i den ogästvänligar och tuffa terräng som norra Mali bjuder på.

Den svenska styrkans huvudsakliga syfte, att inhämta underrättelser, sker främst genom samtal med lokalbefolkningen. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten
Tuff terräng betyder att det är tufft för fordonen. Det betyder också att det måste finnas duktiga soldater som kan lösa uppkomna problem. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten
Under natten sänker sig lugnet, men alltid pågår någon verksamhet bland soldaterna. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten
Åter Camp! Då gäller det att direkt fylla upp med diesel och annat för att så snart som möjligt vara redo för nästa patrull. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten

Långa patruller, eller Long Range Recce Patrols är ett sätt för den svenska Malistyrkan att nå längre ut och träffa människor i byar där varken svenskarn eller andra FN-förband varit i förut och samla in information för att bättre förstå utvecklingen i området.

I många dagar och nätter är det svenska förbandet ute under patrullerna och den fjärde svenska styrkerotationen ner till Mali, har nu betat av samtliga väderstreck.

Det samlas ofta många nyfikna barn när vi stannar till vid en by för att samtal med lokalbefolkningen. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten

− Vi har nu gjort längre patruller i öst och i väst, i norr och i syd. Det har gett oss en bra bild av hur det ser ut i en stor del av vårt område. En bild som vi kan ge till insatsens högsta militära ledning som beslutsunderlag vilket Minusmas ledning sedan kan agera på, om man anser det lämpligt. Det är också en bild som våra efterträdare fortsätter bygga på. Den informationen vi samlar in och analyserar blir ett underlag som gör att FN:s stabiliseringsinsats i Mali kan arbeta effektivt för att skapa säkerhet i regionen, och i förlängningen i landet, säger Jonas Nilsson, chef för det svenska FN-bidraget i Mali.

De längre patrullerna sliter på såväl personal som fordon. Återhämtning är något som är nödvändigt för såväl personal som fordon och materiel. Många har de senaste dagarna sett fram emot att ta en dusch och få ett lagat mål mat istället för de påsförpackade FN-rationerna som äts under patrullerna.

En patrull betyder ofta många samtal med lokalbefolkningen för att få en bra lägesbild. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten

Det är stora och till del mycket otillgängliga områden det svenska förbandet rör sig över. Områden dit få andra förband skulle kunna ta sig. Det gör det än viktigare att den svenska styrkan lyckas tas sig dit i sitt arbete.

− Vi har soldater med oerhört hög nivå, många år av samträning och hög disciplin som gör ett fantastiskt arbete. Det, tillsammans med den utrustning vi har möjliggör för oss den här sortens längre patruller i svår terräng, säger överstelöjtnant Jonas Nilsson.