Han tar över viktig befattning i Mali

Överste Lars Karlsson tog under oktober månad över befattningen som ställföreträdande chef för Minusmas sektor väst från överste Torbjörn Larsson. En viktig befattning som har stor inverkan på den svenska Malistyrkans verksamhet.

Överste Lars Karlsson utanför det militära högkvarteret i Timbuktu. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Brigadgeneralen Kodjo G. Kegnon från Togo och överste Lars Karlsson under en veckobriefing vid sektor Väst. Staben är samlad. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Under ett år kommer det här vara Lars Karlsson tjänstgöringsort. Gatubild från Timbuktu. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Överste Torbjörn Larsson lämnade från och med oktober över befattningen som ställföreträdande chef sektor väst i Mali. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

I sektor västs militära högkvarter finns en mängd nationer representerade, bland annat från Bangladesh, Bhutan, Indonesien, Frankrike, Togo, Guinea, Burkina Faso, Kenya och inte minst Togo.

”Det här blir väldigt annorlunda från det jag gjort tidigare” säger överste Lars Karlsson som närmast kommer från en befattning som chef för 3:e brigaden vid I 19. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten

− Jag kommer fungera som ställföreträdande och i viss mån även stabschef under brigadgeneral Kodjo G. Kegnon från Togo.

Lars Karlsson har tidigare bred erfarenhet från internationell tjänstgöring, bland annat i Afghanistan. Men han har tidigare även varit chef för 3:e brigaden vid Norrbottens regemente.

− Det här blir väldigt annorlunda från det jag gjort tidigare. Både vad gäller att tjänstgöra med bland annat afrikanska nationer som är helt nytt för mig, men även de logistiska och infrastrukturella uppgifter som vi har att lösa i sektor väst, säger Lars Karlsson.

Parallell ledning

Utöver nämnda militära stab finns även ett civilt kontor, med en "Head of Office" som högsta chef. Här finns allt från företrädare från FN-polisen, mänskliga rättigheter och handläggare för avväpningsprocessen. Inom FN-insatsen Minusma är det den civila dimensionen som tar ut huvudriktningen för besluten, som sedan omsätts till militärt operativa planer.

Under drygt ett år innehade överste Torbjörn Larsson befattningen. Även han har en bred erfarenhet från internationell verksamhet som tvåfaldig kontingentschef i Afghanistan och chef för EU:s snabbinsatsstyrka Nordic Battle Group 15.

Det svenska underättelseförbandet (Swedish ISR Task Force) är rent geografiskt grupperat i sektor väst och löser många uppgifter som delges från sektorchefen, men lyder rent formellt under det multinationella fristående underättelseförbandet ASIFU (All Sources Information Fusion Unit).