Flottist tar över rodret på Karlberg

Kommendör Anna-Karin Broth har nu tillträtt som chef för Militärhögskolan Karlberg. Hon är den första chefen med bakgrund från flottan efter en lång rad chefer från, främst armén men även amfibiekåren och flygvapnet.

Anna-Karin Broth, ny chef för Militärhögskolan Karlberg
Anna-Karin Broth, ny chef för Militärhögskolan Karlberg
Anna-Karin Broth, ny chef för Militärhögskolan Karlberg Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

Anna-Karin Broth är född och uppvuxen i Luleå och gjorde sin värnplikt i flottan på robotbåt 1989. Hon har under åren seglat i ett stort antal befattningar på flottans ytstridsfartyg och avrundade den sjögående perioden som fartygschef på korvett typ Gävle efterföljt av ett divisionschefskap för 41.korvettdivisionen på Berga. 

Anna-Karin har erfarenhet från arbete med operativ planering, främst inom insatser och beredskap där hon innehaft stabsbefattningar vid ytstridsflottilj och Högkvarterets insatsstab. Hon har även tjänstgjort vid Högkvarterets produktionsledning; marinavdelningen och varit militärsakkunning för marina frågor vid Försvarsdepartementet. 

Anna-Karin kommer senast från ett års studier på Naval Command College vid U.S. Naval War College i Newport, USA.

Anna-Karin är ledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet och adjutant till Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria.