Ett nav mellan Sverige och Mali

En norsk soldat öppnar grinden till Camp Midgård. Inne på campen huserar svenskar tillsammans med holländare, tyskar och danskar. Det svenska bidraget på campen i Bamako är en logistikenhet, ett så kallat NSE, National Support Element. Ett nav mellan Sverige och den svenska styrkan i Timbuktu.

Inköparen Robert får vägvisning till en affär som kan ha rätt sorts bläckpatroner. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Per följer lastningen av planet som snart ska lyfta mot Timbuktu. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Vaktstyrkan, som förutom svenskarna även innefattar tyskar, genomför en skjutövning tillsammans. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Vaktstyrkan håller uppsikt över Camp Midgård. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Hit går alla transporter från Sverige som ska vidare till Camp Nobel. Här passerar också personalen in som kommer från Timbuktu och ska hem till Sverige.
− Camp Midgård är byggt för att vi ska kunna använda varandras resurser och hjälpa varandra. Det blir ett tätt samarbete mellan oss olika nationer som jobbar här, säger chefen för NSE, majoren Per Jespersson.

Movcon. Den som är ansvarig för att leda transporterna och inspekterar lastningen kallas "movcon" från engelskans movement control. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Den nationella stödenheten är liten enhet med en rad olika uppgifter att lösa, många mil från den svenska styrkan i Timbuktu men med närheten till den pulserande huvudstaden Bamako. Bara kort ifrån campen går en större väg med ett ständigt flöde av motorcyklar och tungt lastade bilar. Storleken på enheten betyder också att det, trots att alla har enskilda befattningar, måste hjälpa till där det behövs. Till exempel när det kommer större transporter eller när många ska hem på ledighet.

Per som har erfarenheter från andra utlandsinsatser menar att den här insatsen skiljer sig:
− Här kan vi ta del av platsens kultur mer, vi kan prata med befolkningen på ett bra sätt. Under andra insatser har det varit att man knappt har kunnat lämna bilen.

Biltema-kvarteren

NSE inhandlar förbrukningsvaror och men även annat, när det är svårt att invänta leveranserna från Sverige när något behövs, antingen i Bamako eller i Timbuktu. Inköpen görs då lokalt, i Bamako. Just idag är det bland annat soppåsar, bläckpatroner och sötsaker som ska inhandlas. Vi kör över en av stadens broar in i ett handelskvarter där det hänger såväl cykelslangar som buntband och tvättklämmor. Robert, som är inköpare, kallar detta för "Biltema-kvarteren".

Vi fortsätter resan i det myllrande Bamako via en stormarknad och flera små butiker med kontorsmateriel för att senare, med de varor som behövdes, ta oss tillbaka till den svenska campen.

Trots det lugnare läget i landets södra delar behövs en vaktstyrka även vid Camp Midgård. Vakstyrkan leds av svenskarna men innefattar även tysk personal. Deras huvudsakliga uppgifter är att olika bevakningsuppgifter, stå i beredskap och genomföra eskorter för att vara redo om något skulle hända med någon från NSE-personalen när de är utanför campen, antingen för att göra inköp inne i Bamako eller för att åka till flygplatsen för att sköta logistiken.

Lasten lastsäkras innan den ska lyftas på flygplanet. Foto: Kalle Bendroth/Försvarsmakten

Trafiken - ett hot

Chefen för vaktstyrkan berättar att trafiken är det stora hotet här nere. Här är betydligt sämre vägar och generellt sämre fordon. Befolkningen får ofta nöja sig med temporära lösningar som inte är lika säkra, det gäller både vad och hur man kör. Sen finns det ett terroristhot i hela Mali, som man inte får glömma.

Temperaturen i det närmast tropiska klimatet håller på att sjunka vid NSE och Camp Midgård utanför Bamako. Några holländska militärpoliser genomför ett styrkepass vid utegymmet samtidigt som personal från NSE åker ut mot flygplatsen för att ta emot svenska soldater som ska hem på ledighet. Samtidigt, uppe i ett av vakttornen, sitter en vaktsoldat och ser på solen som sakta är på väg ner.