Estniskt statsluftfartyg bröt mot svensk tillträdesförordning

Den 20 oktober flög ett estniskt statsluftfartyg in på svenskt territorium utan tillstånd, vilket formellt sett betraktas som ett brott mot tillträdesförordningen.

Flygningen gjordes med ett plan som estniska staten hyrt in och den flygplanstypen omfattas inte av tillståndet för flygning över svenskt territorium.

Försvarsmakten har lämnat en rapport om händelsen till regeringskansliet.