Besöksdag och standaröverlämning vid Arboga skvadron

Under fyra månader bedriver Örebro- och Värmlandsgruppen grundutbildning av hemvärnssoldater vid Villingsbergs skjutfält. Detta sker i nybildade Arboga skvadron som hör till Livregementets husarer, K 3.

Överstelöjtnant Michael Jiveborn överlämnar Arboga skvadrons nya standar. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Soldaterinran genomfördes som en del av ceremonin. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Rekryterna i Arboga skvadron uppställda. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Dennis Holmqvist fick besök av sin familj Annette, Caroline, Håkan Holmqvist och flickvän Kristin Rådberg. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Marsch till ceremonin. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Lite spänd inför uppvisningen. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Klart för stridsförevisning. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Målet i sikte. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
I uppvisningsmomentet ingick att ta hand om skadade. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten

I samband med att anhöriga besökte rekryterna genomfördes en uppvisning med ett stridsmoment. Truppen fick växelvis rycka fram till en kulle och utföra ett eldöverfall, varefter man växelvis drog sig tillbaka samtidigt som grupperna understödde varandra med eldgivning. Man tog också hand om ett par "skadade" kamrater som släpades i skydd med en rasande fart. Momentet utspelades förstås på en mindre yta än vid en verklig strid, men gav en bra bild av hur det kan gå till. Många anhöriga hade aldrig sett något sådant förut.
– Nu går vi in i skedet "aldrig-ge-upp" och vi kommer att ha kulspruteutbildning. Allt det här ska redan sitta, berättar skvadronchefen kapten Rolf Nilsson och syftar på grundkunskaperna. Vi ökar tempot och lägger på dem mera uppgifter tills utbildningen avslutas i november.

Anhöriga och familjer på besök

Dennis Holmqvist från Karlskoga är en av rekryterna. Idag har han fått besök av sina föräldrar, syster och flickvän.
– Vi har fått information om försvaret och hur läget ser ut och lite om framtiden och har sett en uppvisning, berättar Dennis mor Annette Holmqvist.
– Sånt här har man ju inte sett i verkligheten och man kunde se hur samspelta de var, fortsätter hon. Vi tycker det är roligt att han är med, han har pratat om det här i många år, han började redan i ungdomsavdelningen, tillägger hon.

Nyuppväckt skvadron

Skvadronen är taktisk enhet inom kavalleriförbanden, att jämföra med bataljoner och kompanier i andra förband. Hästarna i kavalleriet har sedan länge ersatts av motorfordon och helikopter, men man är mån om att bevara sina traditioner. Därför har man åter satt upp en enhet med namnet Arboga skvadron. Detta är den enhet som utbildar rekryter i Villingsbergslägret.

Efter lunchen genomfördes en ceremoni med överlämning av skvadronens standar. Överstelöjtnant Michael Jiveborn från K 3 berättar om bakgrunden:
– 1834, det vill säga det är nästan 200 år sedan Arboga skvadron fanns. Vi samlar rekryterna under grundutbildning inom ramen för en skvadron, helt naturligt nere vid K 3. Vi fick också ansvaret för utbildningen här vid Villingsberg. Vad är lämpligare då än att återuppväcka Arboga skvadron som en utbildningsenhet.

– Jag tycker att även om avståndet mellan Karlsborg och Villingsberg är ganska stort så är det viktigt att betona att skvadronen och Villingsberg är en del av Livregementets husarer. Kan man göra det här vid en anhörigdag så är det för soldaterna, för oss officerare och de anhöriga ett bra tillfälle att höra lite grann om historien och varför vi finns här, avslutar Michael Jiveborn.

Under besöksdagen genomfördes också soldaterinran. Då påminns soldaterna bland annat om vilken uppgift de har och varför och hur de ska förhålla sig till samhället, att vårt försvar ska värna om demokratin och vår självständighet och att insatsen är viktig för vårt land.