Tidigarelagd etablering på Gotland

Försvarsmakten har beslutat att från och med i dag, den 14 september, ha förband som permanent grupperar och bedriver verksamhet på Gotland. Beslutet grundar sig i den över tid försämrade säkerhetssituationen i vårt närområde och behovet av en ökad militär närvaro som konstaterats i det försvarspolitiska inriktningsbeslutet.

Gotland skärmdump YouTube
Foto: Försvarsmakten

– Gotland är ett av våra militärstrategiskt viktiga områden i Sverige. För att öka förmågan att försvara Gotland behöver Försvarsmakten dels öka sin operativa förmåga, dels låta förbanden öva och verka i rätt område, säger överbefälhavaren (ÖB) Micael Bydén.

Försvarsmakten har dessutom beslutat att tidigarelägga etableringen av det mekaniserade kompaniet i den 18:e stridsgruppen på Gotland. Etableringen av den permanenta stridsgruppen ska nu vara klar i mitten av 2017, det vill säga ett halvår tidigare än planerat. En ledningsresurs har därutöver stationerats på Gotland för att samordna den militära verksamheten på ön. Fram tills stridsgruppen är på plats kommer förband från olika delar av Sverige att vara förlagda och bedriva sin verksamhet på och kring ön.

– Vår fortsatta bedömning är att sannolikheten för ett enskilt väpnat angrepp på Sverige är låg. Det här är ett exempel på hur vi anpassar vår verksamhet, verkar konfliktavhållande och bidrar till stabilitet i vårt närområde, säger ÖB Micael Bydén.