Svenskt luftrum kränkt av norskt statsluftfartyg

Den 8 september flög ett norskt statsluftfartyg in på svenskt territorium utan tillstånd, vilket formellt sett betraktas som en kränkning.

Flygningen gjordes med ett plan som norska staten hyrt in och den flygplanstypen omfattas inte av tillståndet för flygning över svenskt territorium. Försvarsmakten har lämnat en rapport om händelsen till regeringskansliet.