Flygvapnet övar försvar av Sverige

Årets flygvapenövning pågår under fem dagar, från fredag 2 september till tisdag 6 september. Cirka 3 200 personer deltar och de kommer från samtliga förband inom flygvapnet, luftvärnet samt även delar av armén, marinen och Hemvärnet.

Gripen väntar på startorder under Flygvapenövning 15. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Spaningsplanet ASC 890 är en viktigt tillgång för att snabbt upptäcka ett anfall mot Sverige. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Personal eller materiel, TP84 Hercules får plats med det mesta. Foto: John Lidman/Försvarsmakten

Flygvapnet är en viktig del i Försvarsmaktens förmåga att kunna försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. Försvaret måste sättas in snabbt, på rätt plats och med rätt resurser. Därför är det viktigt att kontinuerligt öva hela beslutskedjan, från olika staber ner till enskilda piloter, soldater, tekniker eller andra befattningshavare. Varje länk i kedjan testas. Flygvapnet genomför därför årligen en storövning och i år är det sjätte året i rad.

Förberedelserna har pågått under ett år och aktiviteten har succesivt ökat. Från pappersarbetet, till att se över materiel som ska ingå och nu från mitten på veckan ombasering. Längst resa har Norrbottens Flygflottilj som fått lämna Luleå för att i stället arbeta från Uppsala och Visby. Personal, fordon och flygplan har flyttats runt till platser där de bäst behövs för att kunna möta varje hot som kan komma under övningen. Omflyttningar kommer också att ske under själva övningen, allt för att öka flexibiliteten.

Det flygs från sex olika baser och själva övningsområdet är sydöstra Sverige, från södra Östergötland ner till Blekinge och ut längst kusten inklusive Öland och Gotland. Dygnet runt under de första fyra dagarna för att sedan trappas ner mot tisdag eftermiddag. Den nordligaste basen är Uppsala, den västligaste Såtenäs och resterande baser med flygplan är Malmen, Hagshult, Ronneby och Visby. Nytt för i år är att ett finskt flygförband med F-18 plan deltar och är placerade i Visby.