Svenskt luftrum kränkt av danskt statsluftfartyg

Den 16 augusti passerade ett danskt statsluftfartyg svenskt luftrum utan tillstånd, vilket formellt sett betraktas som en kränkning.

Händelsen inträffade då det danska statsluftfartyget av typen BN2-P Islander vid färd söder om Sandhammaren under en kort sträcka kom innanför svensk territoralgräns.

Försvarsmakten har lämnat över en rapport om händelsen till regeringskansliet.