Svenskt luftrum kränkt av amerikanskt statsluftfartyg

Den 4 augusti passerade ett amerikanskt statsluftfartyg svenskt luftrum utan tillstånd, vilket formellt sätt betraktas som en kränkning. Händelsen inträffade då det amerikanska statsluftfartyget av typen RC-135U vid färd söder om Karlskrona under en kort sträcka kom innanför svensk territorialgräns.
Försvarsmakten har lämnat över en rapport om händelsen till regeringskansliet.