Skrämmande övningsscenario

Främmande milis har belägrat Östra Småland och Blekinge. Milisen stöds av Neland, en regional stormakt som stöttar med finansiering, utrustning och viss utbildning. Nelands långsiktiga mål är att göra Sverige och Norden instabilt. Via propaganda sprider Neland sitt budskap. Relationerna mellan Sverige och Neland är inte bra, då Sverige kritiserar Neland för att inte respektera de mänskliga rättigheterna.

Franska ammunitionsröjare ligger vid sidan av en ladningsbana på Jönköpings flygplats.
Franska ammunitionsröjare ligger vid sidan av en ladningsbana på Jönköpings flygplats.
De franska ammunitionsröjarna arbetar intensivt med att oskadliggöra sprängladdningen. Foto: Gustaf Ubby/Försvarsmakten
Soldat fotograferar en sprängladdning.
Den hemgjorda sprängladdningen fotograferas och allt bevismaterial samlas in samt dokumenteras. Foto: Gustaf Ubby/Försvarsmakten
Soldat markerar på marken med sprayburk.
Säkrade områden markeras ordentligt. Foto: Gustaf Ubby/Försvarsmakten
Soldater sitter vid sidan av landningsbanan på Jönköpings flygplats.
Hotet är riktat mot flygplatsen som syns i bakgrunden. Foto: Gustaf Ubby/Försvarsmakten
Fransk grupp diskuterar.
Den franska IEDD-gruppen har diskussion kring sprängladdningen. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Ordergivning vid en bil.
Ordergivning inför momentövningen. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Porträttbild på Fredrik Ekman.
Fredrik Ekman ansvarar för scenariot under övningen Bison Counter. Foto: Gustaf Ubby/Försvarsmakten

Så beskrivs grundscenariot vid den internationella Bison Counter-övningen som pågår för fullt på flera orter i Småland och Blekinge. 21 länder deltar i C-IED-övningen (Counter- Improvised Explosive Device) som innebär att förhindra hotet från improviserade sprängladdningar och andra hot. Det innebär att C-IED övas på alla nivåer från strategiska beslut grundat på underrättelseverksamhet och faktainsamling till säker ammunitionsröjning enligt skolboken 

En orolig värld

Sedan tre år tillbaka är det ekonomisk kris i hela världen. I Sverige är landsbygden hårt drabbad, arbetslösheten är hög och den sociala oron ökar dramatiskt. Polismyndigheten har svårt att få bukt med den ökande kriminaliteten i samhället. Det leder till att medborgargarden tar saken i egna händer och deras handlande har stort stöd bland befolkningen.

Sverige har inte försökt återta det belägrade området utan har bett om stöd från Förenta Nationerna, FN, för att tillsammans med sina svenska förband återta det miliskontrollerade området. FN:s säkerhetsråd har beslutat att inom tre veckor sända två styrkor, den första styrkan är redan på plats utgörs av en specialstyrka inom C-IED och den andra styrkan som ska skickas utgörs av en mekaniserad bataljon. Inom ramen för det europeiska samarbetet stöds även Sverige med det kriminaltekniska laboratoriet JDEAL (Joint Deployable Exploitation and Analysis Laboratory).

Viktiga knutpunkter är utsatta

Det övergripande scenariot har planerats av Fredrik Ekman från Ledningsregementet och detaljplaneringen av motståndarsidan har officerare från Livgardet, Göta ingenjörregemente och Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum ansvarat för. 

— Ett 40-tal moment genomförs under övningen och vi följer en övning med soldater från Frankrike, Norge och Sverige vid flygplatsen i Jönköping. , berättar Fredrik. 

Scenariot fortsätter...

På natten ser flygplatspersonal aktivitet strax utanför området, de larmar enligt sina rutiner och ganska omgående begärs stöd från Försvarsmakten. I jakten på förövarna stoppas en av bilarna, men den andra bilen kommer undan, en person tillfångatas och förhörs. Personen erkänner att han placerat ut sprängladdningar riktade mot flygplatsen. IEDD-gruppen är snabbt på plats med hundar och utrustning.

Jonas Frohlund, biträdande övningsledare har valt Axamo flygplats som övningsplats för att övningen ska bli så realistisk som möjligt och för att få samverkan med andra myndigheter plus att det ger en ökad förståelse för varandras verksamheter.

— Flygplatsen är en viktig plats för infrastruktur och transporter, i scenariot är alla involverade parter intresserade av den viktiga knutpunkten, tillägger Fredrik Ekman.

En hemgjord granatkastare försvarad med en tryckplatta (en utlösningsmekanism kopplad till en dold sprängladdning) hittas. Ledaren för IEDD-gruppen stoppar flygtrafiken och utrymmer flygplatsen. Området söks av med hundekipage och därefter med en metalldetektor för att göra en bedömning av vilka metoder som ska användas. Gruppen oskadliggör den hemgjorda sprängladdningen. Allt dokumenteras för att säkra bevis, kartlägga hur och var miliserna och de två kriminella grupperna i det belägrade området arbetar. Kriminalteknisk underrättelse- och säkerhetstjänst, KTSU, inom Försvarsmakten, omhändertar bevisen och lämnar dem till det mobila laboratoriet - JDEAL.

 Olika tekniker ger kunskapsutbyte

Vid övningsmomentet följer specialinstruktörerna gruppernas tillvägagångssätt. Det är extra intressant då IEDD-grupperna (Improvised Explosive Device Disposal) de som röjer hemgjorda sprängladdningar, kommer från olika länder och använder olika tekniker. De övade får reflektera och förklara sina metodval och specialinstruktörerna delger sina iakttagelser och det ger ett bra kunskapsutbyte.

Östra Småland och Blekinge är fortfarande under belägring, men IEDD-gruppen har räddat flygplatsen från ett attentat. Den här gången. Målet är att med allt samlat bevismaterial få möjligheten att lägga ett pussel för att stoppa hotet innan det blir ytterligare en hemgjord bomb och ett skrämmande scenario.