Samordnad eld och rörelse

– Kompanianfall med intensiv pansarskyttestrid

Hösten närmar sig med stormsteg och utbildningsverksamheten vid regementet är redan i full gång. Sedan en vecka tillbaka finns första pansarskyttekompaniet på Lombens skjutfält norr om Kalix där de genomför höstens första skjutperiod. Kompaniet består av heltidstjänstgörande soldater.
– Skjutperioderna är det roligaste med det här jobbet, då får vi ju träna på det vi ska kunna på stridsfältet, vi behöver alltid övning, vi behöver hela tiden bli bättre, säger Jonas Siljeström, granatgevärsskytt.

Stridsfordon 90 under eldgivning. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Skarpt och intensivt på Lombens skjutfält, soldater under eldgivning mot fientlig robotgrupp. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Pansarskyttesoldater ur Norrbottens pansarbataljon under strid till fots. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Stridsfordon 90 under eldgivning. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Pansarskyttesoldater ur Norrbottens pansarbataljon under strid till fots. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kapten Mathias Holmberg, kompaniövningsledare. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Skarpt och intensivt på Lombens skjutfält, pansarskyttesoldater under anfall i värnsystem. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Jonas Siljeström, skyttesoldat på första pansarskyttekompaniet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Pansarskyttesoldater under strid till fots, här plutonchef med signalist. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Major Mathias Vainionpää, kompanichef. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Skarpt och intensivt på Lombens skjutfält, soldater under eldgivning mot fientlig robotgrupp. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Pansarskyttesoldater har just gjort avsittning ur sitt stridsfordon för att påbörja strid till fots. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Granatkastarplutonen understödde genom att bekämpa fienden med indirekt eld. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Övningen startade måndagen den 22 augusti då vagnsbesättningarna inledde med grundläggande skjutningar på Lombens skjutfält, samtidigt började skyttegrupperna med sina grundövningar på Kusträsk skjutfält norr om Boden. Med i övningen är även soldater ur spaningsplutonen och pionjärplutonen som tillsammans bildar en pansarskyttepluton. Dessutom deltar också granatkastarplutonen och SUAV-gruppen, SUAV står för "Small Unmanned Aerial Vehicle", på svenska liten obemannad luftfarkost.

– Vi har kört grundläggande skjutningar fram till torsdag. I fredags satte vi ihop skyttegrupperna med vagnsbesättningar här i Lomben och satte igång med övningar plutonvis och idag startar vi med kompanianfall, berättar major Mathias Vainionpää, kompanichef.

Realistiskt och säkert

Kompanianfallet genomförs med tre plutoner med vardera tre stridsfordon 90 som anfaller på bredden för att ta terräng och bekämpa fientliga förband i området. Anfallet understöds av granatkastarplutonen som levererar indirekt eld och SUAV-gruppen som bland annat inhämtar viktig information till de stridande enheterna på marken. Hela anfallet genomförs med skarp ammunition då varje pluton har sina respektive terrängområden att verka inom.

– Det är viktigt att vi övar samordnad eld och rörelse i helt kompani med skarp ammunition med understöd av indirekt eld. Det ger soldaterna en god förståelse för varför man måste hålla skjutgränser och följa de order som ges inför och under anfallet. Att lägga upp det så att det blir ett följsamt anfall för att soldaterna ska få uppleva det så realistiskt som möjligt utan att vi på något sätt tummar på säkerhetsbestämmelserna är också utmanande för oss som planerar övningen, berättar kapten Mathias Holmberg, kompaniövningsledare.

Rekommenderas

En av soldaterna på kompaniet är Jonas Siljeström, granatgevärsskytt.
–Jag trivs jättebra, jobbet är varierande och såklart är det speciellt roligt när vi gör sånt här. Att öva det vi ska kunna på stridsfältet behövs alltid. Sedan måste vi också lösa de vardagliga sysslorna, att vårda och underhålla personal och materiel för att hålla igång allt det här. Jag har varit soldat sedan 2010 med ett kort avbrott då jag provade ett civilt jobb men det var ingenting för mig. Jag insåg snabbt att det är här jag ska vara. Nu planerar jag att utbilda mig till specialistofficer och jag kan verkligen rekommendera det här yrket, det är värt att prova på, säger Jonas Siljeström och fortsätter.

– Dessutom är just tjänsten som pansarskyttesoldat och skyttesoldat en väldigt bra grund för att gå vidare inom alla befattningar inom armén, man får en god förståelse för hur det ser ut på stridsfältet.

Intensivt och varierande

Första anfallet startade strax före lunch på måndagen och det blev en intensiv och händelserik timme med varierade metoder för att bekämpa fienden och ta terrängen. Det var skarpskjutning med stridsfordonets automatkanon och kulspruta, skyttegrupperna gjorde avsittning och genomförde strid till fots med alla de vapentyper de förfogar över, automatkarbin 5 med granattillsats, granatgevär, pansarskott, kulspruta 58 och 90.

Första pansarskyttekompaniet söker soldater

Skulle du kunna tänka dig att arbeta som soldat på första pansarskyttekompaniet? Vi söker just nu personal till en rad befattningar, bland annat stridsfordonsförare, stridsfordonsskytt, skyttesoldat och lastbilsförare. Har du gjort värnplikten eller genomfört GMU med godkända betyg är du välkommen att söka, läs mer på jobb.forsvarsmakten.se:
Första pansarskyttekompaniet söker soldater

Sök redan idag, vi vill ha din ansökan senast torsdag den 1 september!