Kunskap ger handlingsfrihet - för alla

Att behöva hantera hot i form av improviserade sprängladdningar eller minor är en verklighet för alla som måste utföra uppgifter i en miljö som präglas av konflikt eller otrygghet. Det kräver att varje soldat ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna hantera det utifrån sin egen roll, och det krävs övning för att nå dit.

Holländsk soldat spanar mot väg under ett moment under övningen Bison Counter 2016
Övning Bison Counter 2016 äger rum i Småland och är en internationell övning med totalt 21 deltagande nationer. Syftet är att öka förmågan inom Counter IED (Counter Improvised Explosive Device). Foto: Gustaf Ubby/Försvarsmakten
Två soldater och en hund arbetar med sökmoment
Hundar är ett värdefullt verktyg i arbetet med att omhänderta hot i form av sprängladdningar. Foto: Gustaf Ubby/Försvarsmakten
Gäspande hund
Människans bästa vän. Och arbetskamrat. Foto: Gutaf Ubby/Försvarsmakten
Robot som sträcker sig efter en kartong
Även robotar utgör ett värdefullt och användbart verktyg i hanteringen av misstänkta föremål. Detta är en portugisisk robot i full färd att omhänderta en misstänkt låda under ett övningsmoment. Foto: Gustaf Ubby/Försvarsmakten
Livregementets husarer förbandsmärke i fokus, med människor i bakgrunden. Samtal pågår.
Samarbete mellan enheter är nödvändig för att tillsammans kunna hantera en hotfull miljö. Skyttesoldater och bombspecialister arbetar tillsammans för att lösa uppgifter. Foto: Gustaf Ubby/Försvarsmakten
Joacim Hallberg i samtal med kollega i lektionssal.
Joacim Hallberg är chef för den sammansatta stab som fungerar som nav i övningen och ser till att allt rullar på enligt plan. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten

Under två veckor samlas soldater från 21 olika nationer i Småland för att tillsammans slipa sina färdigheter inom området C-IED, en förkortning som står för Counter Improvised Explosive Device. Innebörden är motverkandet av improviserade sprängladdningar och andra hot.

Counter IED – ett begrepp av stor vikt

Begreppet kopplas ofta ihop med hanteringen av själva sprängladdningen, att desarmera den, spränga den kontrollerat eller att flytta den. Men det innefattar så mycket mer. Att jobba med Counter IED handlar om hantera och agera på underrättelser. Att veta vad motståndaren tror att man ska göra , för att sedan göra något helt annat. Det handlar om att använda information för att skapa ett övertag och ständigt ligga steget före.

 Övningen Bison Counter 2016 fokuserar bland annat på att öva specialkompetenser inom det här området, men det är viktigt att betona att det är en förmåga som är högst aktuell för hela Försvarsmakten. 

— Vi måste alla hela tiden arbeta med att förstå hotbilden, baserat på kunskap och fakta, för att på bästa sätt minimera risker, säger Joacim Hallberg, chef för den stab som har den drivande rollen i övningen. Det är något som våra enheter, ner till enskild soldat, ständigt måste ta hänsyn till när man agerar inom olika områden, och därmed behöver det övas i olika sammanhang.

Vad, hur och vem – bitarna blir en helhet

När hotet blir en realitet, och manifesterar sig i exempelvis en improviserad spränglanddning krävs personal med särskild kompetens, som kan använda sig av en rad olika metoder för att göra det. Den personalen övas under Bison Counter, i kombination med personal med kriminalteknisk kompetens. Tillsammans skapar de en synnerligen viktig förmåga, som kan hantera uppkomna situationer, analysera resultaten av dessa och lägga ytterligare bitar av pusslet att lista ut vad, hur och till och med vem som ligger bakom en sprängladdning. Ett arbete som sedan ger effekt för alla enheter som måste röra sig i den miljön.

—  Ett Counter IED-arbete i sig kan innebära att jag inte ens ska befinna mig på den plats där vi vet att hotet finns, säger Joacim Hallberg. Det jobb som våra specialister gör innebär att andra enheter kan agera medvetet. Att ändra sitt beteende. Att vara oförutsägbar för motståndaren, är grunden inom det här området. När vi gör det blir det svårt att komma åt oss, även med okonventionella metoder som exempelvis hemmagjorda bomber.