Informationshelg i Karlskrona för blivande rekryter

I helgen genomförde Sjöstridsskolan en informationshelg för dem som rycker in senare i september. Ett 50-tal blivande rekryter valde att delta och tillfället var det bästa tänkbara eftersom det sammanföll med Marindagen.

"Fystesterna var lite jobbigare än väntat. Jag kommer behöva träna mer." Ernest Gara från Karlskham var en av deltagarna under informationshelgen. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Plutonchef Molin rättar upp i leden. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Under samma helg genomfördes också Marindagen i Karlskrona vilket var ett utmärkt tillfälle för de blivande rekryterna att ta del av verksamheten på sin blivande arbetsplats. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Det gavs tillfälle till fysiska aktiviteter både ute... Foto: Carolina Lorentzon-Nilsson/Försvarsmakten
...och inne. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
De nyanlända rekryterna på väg över Trolle kaserngård där de kommer tillbringa en del tid framöver. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Mycket information att ta in under en kort helg. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Foto: Carolina Lorentzon-Nilsson/Försvarsmakten

För att ge de blivande rekryterna en målbild över vad som väntar finns numera möjligheten att delta vid en informationshelg några veckor innan inryck.
Ernest Gara, 23 år från Karlshamn var en av deltagarna tillsammans med ytterligare drygt 50 unga män och kvinnor som alla kommer rycka in som rekryter i marinen första veckan i september.

- Jag kommer utbilda mig till tekniker i flottan. Jag gillar havet, det är därför jag har sökt hit.

Förutom studiebesök ombord på fartyg och i utbildningslokaler fick de blivande rekryterna bland annat träffa sina blivande befäl och rekryt-kamrater samt testa sin fysiska förmåga.