Frivilligheten behövs i nya totalförsvaret

Frivilligheten behövs och är viktigare nu än på mycket länge. Det var panelen rörande överens om vid seminariet ”Hur kan de frivilliga försvarsorganisationerna öka effekten av det nya totalförsvaret” under måndagen i Almedalsveckan.

Annette Rihagen, ordförande FOS; Peter Sandwall, generaldirektör Försvarsmakten; Peter Molin, länsråd Länsstyrelsen Gotland och Helena Lindberg, generaldirektör MSB.
Annette Rihagen, ordförande FOS; Peter Sandwall, generaldirektör Försvarsmakten; Peter Molin, länsråd Länsstyrelsen Gotland och Helena Lindberg, generaldirektör MSB.
Annette Rihagen, ordförande FOS; Peter Sandwall, generaldirektör Försvarsmakten; Peter Molin, länsråd Länsstyrelsen Gotland och Helena Lindberg, generaldirektör MSB. Foto: Mattias Robertson/Försvarsmakten

Totalförsvaret håller för fullt på att väckas till liv igen efter något decenniums slumrande. I det arbetet är de 18 frivilliga försvarsorganisationerna en viktig beståndsdel.

− Frivilligenganemanget är otroligt viktigt. Det är händelserna med flyktingsituationen det senaste året och den stora branden i Västmanland 2014 bra exempel på, säger Helena Lindberg, generaldirektör vid Myndigheter för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Sedan i juni i år finns en gemensam plan, en grundsyn, från Försvarsmakten och MSB för hur totalförsvaret ska utformas, men arbetet är bara i början. Exakt hur inslaget av frivilliga ska se ut är inte klart.

− Jag skulle vilja uppmana organisationerna att komma med egna goda i idéer, säger Peter Sandwall, generaldirektör vid Försvarsmakten som framöver ser ett betydande inslag av övningar där frivilliga finns med som en viktig del, och där Försvarsmakten övar tillsammans med frivilliga.

Att engagemanget är stort, det vittnar inte minst tidigare nämna exempel från flyktingkrisen och skogsbranden i Västmanland om. Men att kanalisera engagemanget in i de frivilliga försvarsorganisationerna är inte självklart för alla.

− Ska man vara med i en frivilligorganisation så ska man få göra något riktigt, få uträtta något konkret, säger Peter Molin, länsråd vid Länsstyrelsen Gotland.

Detta är något som Anette Rihagen, ordförande i Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté och tidigare rikslottachef håller med om:
− Vi måste erbjuda verksamhet på riktigt. Kanske inte vara så fast i gamla strukturer utan tänka nytt för det nya totalförsvaret.