Svenskt luftrum kränkt av danskt statsluftfartyg

Den 15 juni flög ett danskt statsluftfartyg in på svenskt territorium utan tillstånd, vilket formellt sett betraktas som en kränkning.

Ett danskt skolflygplan av typen MF-17 kommer under en flygning på kvällen den 15 juni under en kort sträcka söder om Sandhammaren innanför svensk territorialgräns.

Försvarsmakten har lämnat en rapport om händelsen till regeringskansliet.