Mer lika än olika

Samarbete ger stark utbildning

De har fått möjligheten att fokusera på sitt eget ledarskap, på att i teori och praktik pröva olika metoder och på att förbereda sig på att kliva in i en ny roll som chef i Försvarsmakten. De har diskuterat, bytt erfarenheter och stött problem tillsammans med kolleger, både från hela Sverige men också ifrån Norge. Nu tar eleverna vid kompanichefskursen examen efter ett antal veckor på Markstridsskolan i Skövde.

Ordergivning under den avslutande övningen på kompanichefskursen vid Markstridsskolan i Skövde.
Ordergivning under den avslutande övningen på kompanichefskursen vid Markstridsskolan i Skövde. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
Stridsfordon 90 och terrängbilar uppställda under paus i övningen.
Uppställning under övningen. Eleverna vid kursen turas om att öva som kompanichef. Foto: Hans Kristiansson/Försvarsmakten
Norska och svenska lärare följer övningen med hjälp av stridsträningsanläggningen, STA, där man kan ha full koll på hur fordonen rör sig ute på övningsfältet. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
Paus under övning.
Paus under övning. Foto: Hans Kristiansson/Försvarsmakten
Stridsfordon på övningsfältet under övning.
Stridsfordon på övningsfältet under övning. Foto: Hans Kristiansson/Försvarsmakten
Övningen leds med hjälp av en ledningsvagn där bland annat lärare från Markstridsskolan agerar högre chefer. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten

Kompanichefskursen innefattar en blandning av teori och praktik, där man varvar klassrumsundervisning med att vara ute i terrängen och diskutera kring olika scenarion och händelseförlopp. Eleverna övas i att vara kompanichefer genom att träna på att förbereda och ge order, prata med varandra i radiosystemen och spela upp händelseförlopp där de får träna på att agera som chefer och pröva sitt ledarskap. Det är en sak att ha en plan, men en helt annan att kunna hantera när den planen möter verkligheten och det inte går precis så som man har tänkt sig.
— Det är en förmåga som man måste ha när man är chef och ledare, att kunna göra en bra planering men också kunna frångå den planen om det skulle behövas, berättar Peter Torgén som ansvarar för kompanichefskursen vid Markstridsskolan.
Kursen är ett samarbete med Norge där det i år innebär att sju norska elever har kommit till Sverige för att utbilda sig. Även norska lärare gästar kursen.
— Vi har haft det här samarbetet med Norge i sex år nu och tycker att det har varit väldigt positivt. Vi har olika sätt att göra saker på, men i grunden är vi mer lika än olika. Det gör att vi fungerar bra ihop, men kan också lära oss av varandra och får nya perspektiv på hur vi väljer att göra i olika sammanhang. Vi alternerar genom att ha kursen hos oss i Sverige i princip vartannat år och att åka till Norge vartannat år, berättar Peter.

Utbildningen bara början

Kompanichefskursen är åtta veckor lång och man får prova på sin roll som chef utifrån de olika metoder som man lärt sig. För de svenska eleverna föregås kursen av en fyra månader lång nivåhöjande utbildning som ger dem en bra grund att stå på och den fokuserar på förståelse för de högre nivåerna i den militära organisationen.
— Här på Markstridsskolan ger vi våra blivande chefer en grund att stå på inför sina kommande befattningar. Men man ska komma ihåg att det är nu det verkliga lärandet börjar, när de ska ut och jobba, säger Peter.