Ansvarsglädje!

– 18 nyutexaminerade gruppchefer till regementet

I samband med den traditionsenliga sommaravslutningen med midsommarkaffe examinerades 18 nya gruppchefer under onsdagen den 22 juni.
– Ett mycket välkommet tillskott till befälskåren. Gruppcheferna står med soldaterna varje dag, i alla situationer, som förman och som förebild. De får en viktig roll i att utveckla soldatidentiteten och soldater som blir bra ambassadörer för Försvarsmakten, sa regementsförvaltare Jari Mäkelä i sitt tal till eleverna.

Föregångsmän och ambassadörer, 18 nya gruppchefer till pansarbataljonen examinerades onsdagen den 22 juni. Längst fram, kapten Magnus Söderström utbildningsansvarig för gruppbefälsutbildningen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Till bäste elev, ”Primus” utsågs Olof Blixt med motiveringen: Han har grundförutsättningarna för ett mycket gott ledarskap, han har blicken, rösten, hållningen och ödmjukheten inför uppgiften, viljan att lära och viljan att vara chef. Dessutom är Blixt en krigare ut i fingertopparna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Regementsförvaltare Jari Mäkelä tar emot de nya gruppcheferna och övrig personal ur pansarbataljonen i regementsparken. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Regementsförvaltare Jari Mäkelä under sitt tal till eleverna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Föregångsmän och ambassadörer, 18 nya gruppchefer till pansarbataljonen examinerades onsdagen den 22 juni. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Utbildningen har genomförts i en gemensam del samt en förbandsspecifik del på pansarbataljonen. Efter utbildningen utses kursens bäste elev, "Primus", denne utses för viljan att lära, för viljan att ta ansvar och för viljan att vara chef och ledare. "Primus" tilldelas en kåsa från Klubb 19 som är regementets kamratförening i Stockholm, samt en graverad kniv från pansarbataljonen. Till årets Primus utsågs Olof Blixt.
– Det var svårt att välja bäste elev bland så många duktiga men till slut kom vi fram till Olof Blixt, han har grundförutsättningarna för ett mycket gott ledarskap, berättar Jari Mäkelä.

Utbildningen vid pansarbataljonen har genomförts inom ramen för ett anfall med ett skyttekompani. Kompanichefens order till direkt underställda chefer utgör temat för utbildningen. Syftet är att skapa en helhet och ett sammanhang för de olika kurser som genomförs samt att maximera antalet truppförings- och trupputbildningstillfällen.
Gruppbefälsutbildningens gemensamma del består av tre grundkurser: ledarskap, pedagogik och fysisk prestationsförmåga för gruppbefäl. Den förbandsspecifika delen består av kursen övningsledare på skjutbana med automatkarbin 5. Markstridsskolan har gett stöd med utbildning på det nya skjutreglementet.

Struktur och ordning

För eleverna har kursen inneburit en hel del studier. Både före och under kursen har ett otal timmar tillbringats med att studera reglementen, säkerhetsbestämmelser, handboken för utbildningsmetodik som sedan omsatts till övningsplaner med allt vad det innebär från att ordna utbildningsmateriel till att rita planscher. Stödet har utgjorts av ett antal erfarna och erkänt duktiga instruktörer som har fått se vad viljan att lära, viljan att ta ansvar och viljan att vara chef och ledare kan åstadkomma. De nya medlemmarna kommer ställa krav på sina plutoner och kompanier att uppvisa samma struktur, ordning och reda samt en röd tråd i övningarna på det sättet som avses i handboken för utbildningsmetodik.

– Utbildningen ska vara ett nålsöga att passera eftersom ansvaret att vara förman är samhällsbärande. Ansvaret att vara militär chef betyder att vi ibland beslutar om liv och död. Egenskaper som föregångsman, engagemang, ansvar och vilja ska odlas hos eleverna, fortsätter regementsförvaltare Jari Mäkelä.

Varför är gruppcheferna så viktiga för oss?

– Den situation de utbildas mot är uttryckt i Försvarsmaktens uppgift. Försvarsmakten ska förebygga och hantera konflikter och krig, ytterst genom väpnad strid. Försvarsmaktens uppdrag ger oss i sin yttersta förlängning rätten och skyldigheten att använda militära maktmedel.
De ordrar som våra högre chefer ger är det i slutändan gruppchefen som verkställer. Den svåra uppgiften att beordra andra till att använda vapen eller utsätta sig för stora risker ställer krav på en "inre kompass" och en förmåga. Det innebär att bland annat att gruppbefälen ska ha insikt om och kunna agera i enlighet med Försvarsmaktens värdegrund.

Föregångsmän i regementets befälskår

– Föregångsmannaskapet är viktigt för alla chefer på alla nivåer. Gruppcheferna står med soldaterna varje dag, i alla situationer, som förman och som förebild. De får en viktig roll i att utveckla soldatidentiteten och soldater som blir bra ambassadörer för Försvarsmakten. I deras fortsatta gärning kommer de behöva en fortsatt utveckling och stöd, även om de är redo att prova sina vingar nu. Det ställer krav på regementet, bataljonen och kompanierna, avslutar Jari Mäkelä.