Ammunitionsröjare från Försvarsmakten röjer stor granat i Nora

I början av maj har en privatperson anmält in till polisen att han i sin nyligen inköpta villa har en gammal granat liggande på tomten. Granaten har legat på tomten i minst 60 år enligt lokalbefolkningen och skall ha hämtats på ett närliggande skjutfält.
Polisen har begärt hjälp av Försvarsmakten enligt stödförordningen för att oskadliggöra den. Fram till oskadliggörandet är granaten helt ofarlig så länge ingen påverkar den.

Fram till oskadliggörandet är granaten helt ofarlig så länge ingen påverkar den. Foto: Michael Henebratt/Försvarsmakten
Gary Campbell vid granaten. Foto: Michael Henebratt

– Försvarsmakten har vare sig med egna experter eller med hjälp från internationell och nationell expertis lyckats identifiera granaten. Inga fakta eller information som framkommit vid rekognosering tydliggör om granaten är skarp eller inte, berättar ammunitionsröjningsledaren Gary Campbell från Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum i Eksjö.

Granaten är en 305 mm granat som väger över 350 kg med en bedömd laddningsvikt på upp emot 20 kg sprängämne om den skulle vara skarp.

– Fram till oskadliggörandet är granaten helt ofarlig så länge ingen påverkar den, förtydligar Gary.

Det är Försvarsmaktens strävan att försöka oskadliggöra granaten med så lite påverkan som möjligt på det civila samhället. Det enklaste sättet hade varit att förflytta den till ett närliggande skjutfält och oskadliggöra den men konsekvenserna skulle bli alldeles för stora om granaten vid lyftet eller transporten skulle detonera. På grund av detta kommer granaten oskadliggöras på plats. Försvarsmakten vidtar därför tidskrävande skyddsåtgärder för att oskadliggörandet ska ske på ett så säkert sätt som möjligt för allmänheten och dess egendom.

Det innebär att vissa åtgärder måste genomföras i närområdet och en del av befolkningen måste utrymmas den dagen då granaten skall oskadliggöras.

Alla aktörer samverkar nu för att på bästa sätt lösa ut oskadliggörandet som preliminärt planeras till den 15 juni.

Polisen leder insatsen i Dalkarlsberg med stöd från personal ur Försvarsmakten.