Spaningens grunder – en utmaning för befälslaget

Den 18 maj inleddes utbildningen som ska ge officerarna på den nya brigadspaningskompaniet grundläggande kunskaper i spaningstjänst.
– Det är en utmanande och inspirerande uppgift att få vara med och bygga upp det nya kompaniet. Det är viktigt att vi är väl rustade att ta oss an de nya rekryterna till hösten, säger kapten Ola Carlsson, chef för det nyuppsatta brigadspaningskompaniet.

Förste sergeant Erik Molin är en av de officerare som kommer att jobba på det nya brigadspaningskompaniet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Instruktören Andreas Törmälä går igenom ett övningsmoment med deltagarna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Förste sergeant Lovisa Berg Nilsson bevakar ett vägavsnitt i samband med att hennes grupp ska passera. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Full fart, det gäller att det går snabbt vid vägövergångarna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Andreas Törmälä, en av instruktörerna på spaningsutbildningen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Full fart, det gäller att det går snabbt vid vägövergångarna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Full fart, det gäller att det går snabbt vid vägövergångarna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kapten Peter Akusjärvi, utbildningsansvarig för den en grundläggande utbildningen i spaningstjänst vid Norrbottens pansarbataljon, maj 2016. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Utbildningen som pågår i sex veckor syftar till att ge de befäl som inte har spanings- eller jägarbakgrund en grundläggande utbildning i spaningstjänst. Detta inför deras kommande utbildning av blivande spanare.
– I utbildningen deltar även soldater och officerare ur pansarbataljonens spaningspluton. Det gör vi att för att få en enhetlig syn på spaningstjänsten Vi började onsdagen den 18 maj, under den första fem dagarna har vi kört en hel del materieltjänst som packning och handhavande av grupputrustning. Vi har också haft en del sambandstjänst och mycket fysisk träning, berättar kapten Peter Akusjärvi, utbildningsansvarig.

Stridsfordon 90, bandvagnar och obemannade luftfarkoster

I det nya brigadspaningskompaniet ingår bandgående fordonsresurser i form av stridsfordon 90, bärgare och bandvagn 410. Kompaniet kommer också att ha så kallade SUAV som är en engelsk benämning och betyder Small Unmanned Aerial Vehicle. På svenska "liten obemannad luftfarkost". Det ultralätta spaningsflygplanets kameror ger värdefull och potentiellt livsviktig information till medarbetarna på marken.

Förste sergeant Erik Molin är en av de officerare som kommer att jobba på det nya brigadspaningskompaniet.
– Jag har varit fyra år på ett av våra pansarskyttekompanier där det mesta kretsar runt stridsfordon 90. Så det här känns som en riktigt bra utmaning och perfekt kombination av spaningstjänst i och stridsfordonstjänst, berättar Erik.

Spaningsövning

Under tisdagen stod grunder i patrulltjänst på schemat. Deltagarna övade förflyttning under spaningsuppdrag i terrängen, åtgärder vid vägövergång, åtgärder i samband med raster och korta stopp.
– Nu på torsdag-fredag väntar en lite tuffare utmaning, då genomför vi en spaningsövning, man kan säga att det är ett soldatprov för spaningssoldater. Det innefattar bland annat sambandstjänst, kompetensprov skjutning, fälttest, sjukvårdsmoment, orientering och som avslutning blir det en snabbmarsch på 20 kilometer med vapen och stridsutrustning, berättar Peter Akusjärvi.

– Det är en fysiskt krävande utbildning, men väldigt nyttig, säger förste sergeant Lovisa Berg Nilsson som till vardags arbetar som underrättelseofficer på bataljonsstaben.
– Jag kommer inte att ingå brigadspaningskompaniet men eftersom jag ger order och uppgifter till bataljonens spaningspluton går jag utbildningen. Det gör att jag får bättre förståelse för spaningstjänsten och så utvecklar det mig i min roll underrättelseofficer, fortsätter hon.

"Lodjuret"

Efter spaningsövningen fortsätter utbildningen bland annat med grunder och metoder i spaningstjänst, spaningsuppgifter i grupp och stridsfordonstjänst i pluton. Kursen avslutas med "Lodjuret", en sex dygns spaningsövning följt av vård och utvärdering.

– Det är mycket utmanande och inspirerande att vi nu får möjlighet att bygga upp befälslagets kunskaper i spaningstjänst. Vi vill ju vara väl rustade för att ta emot soldaterna till befattningsutbildningen som inleds i höst. Det är ju de soldater som börjar sin grundutbildning i juni och sedan ska blir grunden i kompaniet, avslutar kompanichefen Ola Carlsson.

Pansarbataljonen söker soldater

Utbildningsstart 27 juni och 22 augusti.

Läs mer