ÖB besöker FN i New York

Den 8 till 9 maj besöker ÖB Micael Bydén New York för att inledningstala vid Challenges Forums konferens om FN:s fredsbevarande verksamhet.

Challenges Forum är en internationell partnerorganisation som arbetar med att utveckla och effektivisera FN:s fredsinsatser genom forskning och dialog kring analys, planering, genomförande och utvärdering av fredsoperationer.

Sedan starten 1996 deltar Försvarsmakten i Challenges Forum. Organisationen omfattar partnerorganisationer från 22 länder runt hela världen, inklusive de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd.

ÖB kommer att delta i organisationens 20-årsjubileum samt hålla bilaterala möten med FN-sekretariatet. Under sitt besök kommer han även att träffa chefen för FN:s fredsbevarande operationer, Hervé Ladsous, och andra företrädare för samtal om framför allt Sveriges bidrag till FN:s insats i Mali, MINUSMA.