Minröjning av Gotländska hamnar

Övningen SWEFINEX 2016 har nu gått in i fas två, operationsfasen. De deltagande svenska och finska minröjningsfartygen har här som huvuduppgift att säkerställa minsäkra farleder (SLOC, Sea Line of Communications) till och från Gotland. Det gör man genom att söka av botten och vattenvolymen så att lederna inte är minerade, ett arbete som kräver både tålamod och noggrannhet.

Sonaroperatör Hanna Lindén och fartygschefen på HMS Vinga, Johan Månsson.
Sonaroperatör Hanna Lindén och fartygschefen på HMS Vinga, Johan Månsson. Foto: Johan Granqvist/Försvarsmakten

Som den ö Gotland är, blir nödvändigheten av att föra in förnödenheter och annat gods sjövägen självklar. Det är bara med fartyg tillräckligt stora mängder gods kan tranporteras. För tillfället finns delar av minröjningsstyrkan i Kappelhamnsviken på norra Gotland, däribland HMS Vinga. Minhotet under övningen kommer från en spelad motståndare och symboliseras av i förväg utlagda övningsminor, som ger besättningarna en rejäl utmaning.

- Utlagda minor är ett billigt och effektivt sätt att blockera hamnar och farleder och minsäkra leder är en därför förutsättning för att våra egna enheter, men framförallt handelsfartygen ska kunna navigera och använda hamnarna. Det möjliggörs genom vårt arbete med att söka, identifiera och röja sjöminor,  säger fartygschefen på HMS Vinga, Johan Månsson.

Konsten att effektivt lokalisera och röja minor bygger på i huvudsak tre faktorer. För det första, en högfrekvent sonar som gör att man kan ”se” under vattnet. För det andra en erfaren och duktig sonaroperatör som kan särskilja bottenformationer, stenar och annat, från minorna och slutligen, i sista fasen, förmågan att röja det man hittar. Det görs i normalt med undervattensfarkost som placerar en minförstöringsladdning intill minan som oskadliggör den.

Skicklighet och tålamod

Minröjning är en tidskrävande verksamhet där misstag blir kostsamma.

- Min uppgift som sonaroperatör ombord ställer höga krav på kreativt tänkande och att kunna hålla koncentrationsförmågan uppe under en längre tid. Det är en bra känsla när man lokaliserat en mina och till slut spränger den säger sonaroperatör, Hanna Lindén.

Under dagen övar den övriga styrkan eskortering av Gotlandsfärjan, mellan Nynäshamn och Visby. Färjan skyddas mot hot i alla tre dimensionerna, från luften, på ytan och under vattnet. Övningen pågår ytterligare några dagar i Gotska sjön och farvattnen kring Gotland. Den avslutas den 26 maj, då de svenska och finska fartygen återvänder till sina hemmahamnar i förvissningen att man tagit ytterligare steg mot den gemensamma sjöstyrkan, SFNTG, Swedish Finnish Naval Task Group.