Rysk överträdelse av bestämmelserna i tillträdesförordningen

Ett ryskt statsluftfartyg har brutit mot bestämmelserna i tillträdesförordningen.

Den 15 april flög ett ryskt statsluftfartyg med giltigt diplomatiskt tillstånd in på svenskt territorium. Planet, som är av typen M-55 Geophysica, var inhyrt av ett tyskt forskningsteam som genomför verksamhet i Sverige inom ramen för ett EU-projekt. Tillståndet löpte ut samma dag och en dialog har förts med ryska ambassaden, varvid det meddelades att ansökan om nytt tillstånd avslagits. Samtidigt gavs det ryska statsluftfartyget tid till och med den 17 april för att lämna svenskt territorium – en frist som senare förlängdes till den 18 april. Så skedde inte och därmed bröt det ryska statsluftfartyget mot bestämmelserna i tillträdesförordningen. Statsluftfartyget har nu lämnat svenskt territorium.

Försvarsmakten har lämnat över en rapport om händelsen till regeringskansliet.