Norskt flyg i svenskt luftrum utan giltigt tillstånd

Den 5 april flög ett norskt statsluftfartyg in på svenskt territorium utan giltigt diplomatiskt tillstånd vilket formellt sett betraktas som en kränkning.

Planet som är av typen CL-60 är inhyrt av norska regeringen och flög från Gardemoen till Ciampino i Italien och passerade svenskt luftrum på vägen. Norge har ett årstillstånd, men det gäller inte för denna flygplanstyp och detta missförstånd har bidragit till incidenten.

Försvarsmakten har lämnat över en rapport om händelsen till regeringskansliet.