Internationell övning med rätt att lära

Cirka 1200 deltagare från nästan trettio nationer rycker nu in till årets stora internationella ledningsträningsövning, Combined Joint Staff Exercise, CJSE 16, i Enköping, Karlskrona och Uppsala. En stor del av deltagarna är elever på olika militära skolor, både i Sverige och i andra länder, och ges här en unik möjlighet att träna de personliga färdigheterna i stabsarbete på olika nivåer i en multinationell stab.

CJSE 2016, TOC, multinationella brigaden.
CJSE 2016, TOC, multinationella brigaden.
Alla förbereder sig inför ”spelstart” – här diskuterar övningsdeltagare i den multinationella brigadens taktiska stridsledningscentral utgångsläget. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
CJSE 2016, spelledning, JEC.
Övningen är datorstödd - övningsscenariot spelas upp i cirka 800 datorer när övningen går igång. Intensiva förberedelser pågår i den gemensamma övnings-/spelledningen där man styr de spelade övningsmomenten. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
CJSE 2016, spelledning, JEC
De civila aktörerna lägger upp spelstrategin under Folke Bernadotte-akademins ledning. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Övningsledning CJSE 2016, Bengt Axelsson och Krister Larsson.
Övningsledare Bengt Axelsson och biträdande övningsledare Krister Larsson ser fram emot att övningen går igång på allvar. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Målet är att övningen bedrivs i en lärande miljö där det är tillåtet att göra misstag och lära av dessa, förklarar Bengt Axelsson, övningsledare och vicerektor för Försvarshögskolan. Det är bättre att ta tillfället i akt att agera i den här miljön än att inte göra något alls- snart kanske övningsdeltagaren befinner sig i en verklig insats!

Ständig utveckling mot ett unikt övningskoncept

Övningen genomförs i nära samarbete mellan Försvarsmakten och Försvarshögskolan, men även med andra aktörer som Folke Bernadotte-akademin. Huvudansvaret för planeringen ligger hos Ledningsstridsskolan på Ledningsregementet som med åren utvecklat ett unikt övningskoncept som väcker stort internationellt intresse, inte minst från Nato.
– Vi har utvecklat ett scenario som omfattar de flesta aspekter av internationell krishantering, inte minst samverkan mellan en multinationell militär styrka och olika myndigheter och aktörer i det civila samhället, berättar Krister Larsson, biträdande övningsledare och chef för Ledningsstridsskolan. Dessutom kan mentorer ge återkoppling och stöd till deltagarna under övningens gång.
– CJSE genomfördes för första gången redan 2006, men idag vågar jag säga att inget är sig likt, tillägger Bengt Axelsson. Genom det ständigt pågående planeringsarbetet tas erfarenheter tillvara efter varje övning - allt har förbättrats! Allt från interaktionen i det spelade scenariot mellan civila och militära aktörer till systematiken i spelmetoden som gör att vi verkligen når de fastställda övningsmålen för deltagarna.

I övningen ingår också ett flertal erfarna chefer på olika nivåer för att bidra med erfarenhet och för att fungera som ”spelmotorer” så att övningen flyter på.
– Det är också ganska unikt att öva flera olika nivåer av ledning som vi gör genom att engagera både operativ, högre och lägre taktisk nivå, förklarar Bengt Axelsson. Normalt övas endast en nivå av ledning om man tittar i andra delar av världen.

Komplext men realistiskt scenario

Om någon dag går övningen igång på allvar i cirka 800 övningsdeltagares datorer. Då går övningsdeltagarna i den fiktiva Nato-ledda multinationella militära styrkan under FN-mandat in i ett komplext scenario där ett skört eldupphör -avtal gäller mellan tre parter. Scenariot innehåller dessutom både etniska och religiösa dimensioner, konsekvenser av politiskt maktspel som ojämn fördelning av avkastning av naturtillgångar och därmed fattigdom, kriminalitet och desperation.  Den militära styrkans uppgift är att bidra till säkerhet och stabilitet i området.
– Övningen och scenariot är högaktuellt eftersom vi deltar i Nato-ledda internationella insatser under FN:s mandat, konstaterar Krister Larsson.
– Det viktiga är att individen får träna Natos stabsprocesser, men också att lära sig att samarbeta i en internationell miljö och vässa sina språkkunskaper, framförallt i engelska, avslutar Bengt Axelsson. Jag är stolt över att Sverige kan erbjuda den här möjligheten till internationell övning och samverkan- tillsammans blir vi bättre!