Incidentflyget övervakade rysk flygning

I dag torsdag den 21 april har en svensk incidentrote följt och identifierat en rysk flygning med två bombplan av typen TU-22M "Backfire" över södra Östersjön. Flygplanen flög i internationellt luftrum. Även andra nationers flygvapen följde flygningen. Ingen kränkning har skett.

Försvarsmakten anpassar ständigt sin verksamhet till vad som händer i omvärlden för att upprätthålla Sveriges territoriella integritet och visa närvaro.