Finskt-svenskt samarbete i fokus

– Tack för ett mycket bra besök, jag ser fram emot nästa tillfälle, sa ställföreträdande regementschef Stefan Sandborg efter ett intressant och utvecklande besök vid pansarbrigaden i Hämmenlinna (Tavastehus) i Finland.
Besöket är en del i samarbetet mellan Finland och Sverige. Ett samarbete som det finns en tydlig politisk vilja att utveckla.

Stridsvagn med en minvält under övningen som besöktes. Foto: Försvarsmakten
Brigadchef finska pansarbrigaden i Hämmenlinna överste Pekka Järvi, svensk militärattaché i Finland överste Bo Stennabb tillsammans med Stefan Sandborg, ställföreträdande regementschef och brigadchef 2.brigaden och Joacim Hallberg, Fredrik Ingemarsson, Johan Lindgren från Skaraborgs regemente. Foto: Pekka Purtonen

Pansarbrigaden i Hämmenlinna är Skaraborgs regementes vänförband inom det finsk- svenska samarbetet. Syftet med besöket var att identifiera områden och möjligheter till fortsatt och utökat samarbete. Överste Sandborg, tillsammans med regementsförvaltaren och personal från krigsförbandsenheten och brigadstaben besökte under förra veckan Pansarbrigaden.

– Vi har besökt övningar och diskuterat hur vi kan utveckla och implementera vårt samarbete. Det finns flera konkreta förslag till samarbetsområden och aktiviteter och nästa steg blir troligen att Pansarbrigaden besöker oss under övningen ASSÖ 16, säger Stefan Sandborg.

Ett fördjupat försvarssamarbete mellan Sverige och Finland har hög prioritet. Försvarsmaktens ledning är tydliga med det är viktigt att implementera och upprätthålla samarbetet enligt de mandat som regeringen gett myndigheten.

– Skaraborgs regemente och Pansarbrigaden är relativt lika som förband. Vi har liknande uppgifter, organisation och materiel. Det vill säga, vi har goda förutsättningar att utbyta erfarenheter och att tillsammans bidra till varandras utveckling, avslutar Sandborg.