Alla lär sig något

Övningsscenariot börjar rullar på och alla deltagare i Combined Joint Staff Exercise, CJSE 16, söker sina roller och de övade staberna sina arbetsrutiner. För alla deltagare gäller det att lära känna nya kollegor och att hitta ett effektivt samarbete – alla har något att lära oavsett tidigare erfarenhet.

Stabschef Jonas Lotsne i samverkan med ställföreträdande chefen för JLSG Auvo Viita-Aho. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Michael Hecht och Håkan Kindlund vid sin arbetsplats i Joint Logistic Operation Cell (JLOC). Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– För mig är det ett ypperligt tillfälle att både få möjlighet att öva upp mina personliga färdigheter inom en för mig ny funktion, träffa kollegor från både Sverige och andra länder, och att få sprida kunskap och erfarenhet till yngre kollegor, berättar Jonas Lotsne, övad som stabschef Joint Logistic Support Group (JLSG) i den multinationella styrkans högkvarter.

Leda och handleda

Jonas har stor erfarenhet i chefsrollen från både skarpa internationella insatser och övningar:
– Här får jag gå lite mellan chefsrollen där jag är tydlig och ställer krav och handledarrollen där jag lyssnar och stödjer. Utmaningen är att hitta samarbetsformerna i staben för att vi gemensamt ska kunna ta steg framåt under övningen och bli effektiva i att lösa uppgiften, men det kommer att gå bra!

Håkan Kindlund är blivande förvaltare och går på den högre specialistofficersutbildningen (HSOU) vid Militärhögskolan i Halmstad. Att delta i CJSE är en del av utbildningen. Efter två veckors grundläggande stabsutbildning vid Ledningsstridsskolan deltar han och ett tiotal kurskamrater i övningen. Håkan övas som stabsmedlem i JLSG.
– Det är jättebra att få den här erfarenheten av praktiskt stabsarbete med mig hem till min vardag. Jag har jobbat med logistik på plutons- och kompaninivån tidigare, men stabsarbete på den här nivån är helt nytt för mig! Det är lätt att känna sig lite förvirrad i början, men det är en mycket tillåtande miljö där jag kan lära av professionella och seriösa kollegor.

Vid sin sida har Håkan bland annat Michael Hecht från den schweiziska försvarsmakten som deltar i CJSE för första gången.
– Det är en jättebra erfarenhet att få jobba tillsammans i en internationell miljö, berättar Michael. Utmaningen i den här funktionen är att vara flexibel, öppen och hitta lösningar på de problem som uppstår.

Utmaningar är att vänta

I övningsscenariot finns en hel del orosmoln på himlen som kan komma att påverka förutsättningarna att stödja den multinationella styrkan med den logistik som behövs. Det är oroligt i närområdet.
– Just logistikfunktionen är beroende av långsiktig planering eftersom lösningarna ofta tar lite tid att utforma när det till exempel gäller omfattande trupptransporter, förklarar Jonas Lotsne. För logistikfunktionen är en av utmaningarna att anpassa sig till snabba händelseutvecklingar, men jag är övertygad om att vi kommer att lösa våra uppgifter på ett bra sätt.