Aldrig tappa slutmålet ur sikte

StratCom är ett begrepp som är på mångas läppar just nu. Det handlar om att aldrig tappa slutmålet ur sikte och att tänka i ett brett perspektiv när militära insatser planeras. Under Combined Joint Staff Exercise, CJSE 16, är en del av övningsmålen att undersöka hur den militärstrategiska kommunikationen (StratCom) kan bidra till ökad operativ effekt.

Malin Persson, övad stabschef, och Anders Grenstad, övad befälhavare för den multinationella fredsstyrkan, har introducerat det militärstrategiska kommunikationsperspektivet i sin stab under CJSE. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Antti Sillanpää från NATO Strategic Communications Centre of Excellence i Riga är en av de övade som ingår i en grupp som stödjer den multinationella styrkans befälhavare Anders Grenstad när det gäller militärstrategisk kommunikation under övningen. Foto: Josef Björnetun/Försvarsmakten

Det handlar om att ord och handling ska stämma överens hela vägen från den politiska nivån till varje enskild soldats handlingar, förklarar Antti Sillanpää från NATO Strategic Communications Centre of Excellence i Riga, en av de övade som ingår i den grupp som stödjer den multinationella styrkans befälhavare Anders Grenstad när det gäller militärstrategisk kommunikation. Det kanske finns en förhållandevis enkel lösning för att med militära medel lösa en uppgift här och nu, men det kanske inte är den bästa lösningen för att långsiktigt uppnå slutmålet.

Konflikter löses sällan enbart på slagfältet

I övningen är slutmålet att säkra stabilitet och skapa förutsättningar för att återuppbygga samhällsfunktioner i det fingerade krigshärjade landet Bogaland.
– Då måste man dels ha befolkningen och den politiska ledningen med sig i landet där man verkar, men även i de länder som bidrar till den multinationella fredsstyrkan, förklarar Anders Grenstad. Då spelar det stor roll vad man gör och hur man gör på vägen mot slutmålet.

Inom ramen för en militär insats kan det till exempel handla om allt ifrån att besluta om att patrullering ska genomföras av ett område för att visa närvaro, och hur det kan göras, till hur en militär styrka som omringats av upprörd lokalbefolkning kan få stöd utan att få opinionen emot sig.
– Hur man gör och hur man kommunicerar det man gör kan vara avgörande för om man fortfarande befinner sig på vägen mot slutmålet, förklarar Antti Sillanpää. Man kan säga att de som arbetar med militärstrategisk kommunikation stödjer beslutsfattande chefer på olika nivåer genom att värna vägen mot slutmålet.
– Det här är viktigt, betonar Anders Grenstad. Vi har med åren blivit bättre och bättre på att få med genderperspektivet och påverkan på det civila samhället när vi planerar militära operationer. Nu gäller det att få med StratCom-perspektivet också. Här under övningen planerar vi till exempel kommunikationen av vad vi gör samtidigt som vi planerar den militära insatsen.

Alla kommunicerar

Militärstrategisk kommunikation är dock inte något som ägs av några få experter.
– Det är otroligt viktigt att beslutsfattare högt upp i kommandokedjan förstår den militärstrategiska kommunikationens betydelse för det är en fråga om chefs- och ledarskap, men det är också ett minimikrav att varje enskild soldat förstår vad huvuduppdraget är och innebär, säger Antti Sillanpää. Alla kommunicerar genom sina handlingar oavsett position!

Internationell förmågeutveckling

Försvarsmakten deltar just nu i ett internationellt förmågeutvecklingsprojekt (Multinational Capability Development Campaign) som bland annat har tagit fram ett koncept för militärstrategisk kommunikation. CJSE 16 är en av de övningar där konceptet introduceras och provas på både operativ och taktisk nivå. Det handlar om ett samspel mellan att hela tiden analysera nuet, hur pågående händelseförlopp påverkar möjligheterna att uppnå slutmålet, och fortsatt planering och genomförande av lämpliga aktiviteter som leder mot målet.
I den bästa av världar förstår alla vad StratCom innebär, tänker och agerar utifrån det, förklarar Antti Sillanpää. Då kommer vi inte att behöva prata om begreppet längre, då lever vi det!