Svenska delegationen observerar storövning

Just nu är den svenska delegationen i Korea inne i en intensiv period där de under några veckor observerar den stora övningen Key Resolve och Foal Eagle, vilken huvudsakligen genomförs av alliansen USA och Sydkorea.

NNSC-delegationen observerar landstigningsövning vid Pohang. Foto: Lt White

Det är en årligen återkommande övning som genomförs för att öva gemensamma åtgärder vid olika typer av kriser, försvar vid anfall samt att återupprätta villkoren i vapenstilleståndsavtalet efter ett angrepp. Övningen omfattar två huvudmoment, dels en stor ledningsövning, dels ett antal förbandsövningar för samtliga stridskrafter. Ledningsövningen liknar Försvarsmaktens egen Viking-övning och innehåller även omfattande simuleringar av olika stridsförlopp.

I år deltar bland annat en hangarfartygsgrupp (USS Stennis) och en större marinkårsstyrka. Övningens omfattning, storlek och deltagande har varit planlagd sedan lång tid tillbaka.

Den svenska delegationens uppgift i Neutral Nations Supervisory Commission for Korea (NNSC) under övningen är att observera ett flertal moment, både vid ledningsplatser och förband för att därigenom kunna göra en bedömning av övningens övergripande karaktär. Delegationen upprättar en oberoende rapport efter övningen som delges chefen för FN-kommandot, rapporten vidarbeordras sedan vidare till Washington och FN.

Den här uppgiften är relativt ny för NNSC. Den utgör en av de nio så kallade utvecklade uppgifterna som NNSC löser idag. Dessa är utöver den ursprungliga uppgiften som är direkt kopplad till vapenstilleståndsavtalet från 1953. Med dessa nio nya uppgifter så har hela delegationens verksamhet ökat både i omfattning, kvalitet och operativ/militär relevans. Det har även medfört att alla i delegationen måste klara av att delta i lösandet av de nya operativa uppgifterna.

− NNSC:s nya, mer operativa inriktning känns inspirerande men ställer också en del nya krav på delegations medarbetare, säger generalmajor Mats Engman, chef för den svenska delegationen.

I samband med den här typen av stora övningar i Sydkorea så brukar spänningen och retoriken mellan Syd- och Nordkorea öka, så även denna gång. I år har dessutom Nordkoreas kärnvapenprov och satellituppskjutning i januari respektive februari bidragit till ett än mer spänt läge. Den efterföljande FN-resolutionen om sanktioner mot Nordkorea, stängningen av den gemensamma industrizonen Gaesong i Nordkorea och återupptagna högtalarutsändningar från både sidor har ytterligare bidragit till att skärpa motsättningarna och tonläget. Högtalarutsändningar skapar till och med direkta utmaningar, ljudnivån från de nordkoreanska utsändningarna är besvärande höga på NNSC:s camp i Panmunjom uppe i den demilitariserade zonen.

− Förutom denna "ljudterror" så har vi ännu inte påverkats direkt. Vi håller förstås nära kontakt med FN-kommandot och våra amerikanska och sydkoreanska samarbetspartner för att få information om utvecklingen. Vi går igenom våra egna interna rutiner ännu en gång och fortsätter lösa de operativa uppgifter vi har, både i den demilitariserade zonen och utanför. Vi känner oss trygga, uppfattar att vi har så bra information som det går att ha och sammanhållning inom hela delegationen inklusive medföljande familjer är mycket god, sammanfattar Mats Engman.