Försvarsmakten följer händelseutvecklingen

Försvarsmakten följer noggrant händelseutvecklingen efter tisdagens terrorattentat i Bryssel. Myndigheten är också beredd att lämna stöd till polisen, om polisen så begär.

I dagsläget har Försvarsmakten ingen konkret information som motiverar en ändring av hotnivån avseende terrorism riktad mot Försvarsmakten.

Myndigheten följer händelseutvecklingen och utvärderar kontinuerligt rådande hotnivåer. Här samarbetar Försvarsmakten med Säkerhetspolisen och Försvarets radioanstalt inom ramen för Nationellt Center för Terrorhotbedömning (NCT).